"Jag gick med i föreningen för att knyta kontakter samt följa utvecklingen i landet." / Susanne Holm, enhetschef Trafikkontoret Stockholms Stad

"Jag gick med i föreningen därför att verksamheten är så bred och omfattar helheten i det fysiska samhällsbygget." /Kristina Adolfsson, arkitekt Innovark AB

"Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet" /Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun

"Jag gick med i föreningen för att följa utvecklingen och ta del av nyheter kring samhällsbyggande." Nicklas Lord, Översiktsplanerare Huddinge kommun

 • Nästa kurs

  thumb
 • Stadsbyggnadsdagarna 2018

  På programmet bl.a. Hur tät vill vi bygga staden? Konsekvenser? Förnya men också bevara! Omvärldsspaning och nätverkande.

  Läs mer om kursen Fler kurser..

Kalendarium

14 – 15 Feb, 2018. Louis De Geer konsert & kongress, Flygeln.
18 – 19 Apr, 2018. Göteborg.
24 – 25 Apr, 2018. Eskilstuna.
23 – 29 Aug, 2018. Kansas City Convention and Entertainment Center.
Se hela kalendern...

Vår tidskrift

UR SENASTE NUMRET:
UR SENASTE NUMRET:

Tema: Klimat - Karlstads klimatkamp - Vattenflöden kartläggs - Planstopp i riskområden

Läs mer...

Bli medlem!

Du får:

 • Ett vasst kontaktnät
 • Tidningen “Stadsbyggnad”
 • Rabatter på kurser
 • Och mycket mer!

Föreningen Sveriges Stadsbyggare bildades 1902 och är en väl etablerad och förankrad ideell intresseförening för dig som verkar inom kommunaltekniken.