"Jag gick med i föreningen för att knyta kontakter samt följa utvecklingen i landet." / Susanne Holm, enhetschef Trafikkontoret Stockholms Stad

"Jag gick med i föreningen därför att verksamheten är så bred och omfattar helheten i det fysiska samhällsbygget." /Kristina Adolfsson, arkitekt Innovark AB

"Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet" /Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun

"Jag gick med i föreningen för att följa utvecklingen och ta del av nyheter kring samhällsbyggande." Nicklas Lord, Översiktsplanerare Huddinge kommun

 • Nästa kurs

  thumb
 • Årskongressen 2017

  Tema: Innovativt stadsbyggande Innovativ stadsplanering Innovativ stadsbyggnadsteknik Innovativa stadsbyggnadsprojekt

  Läs mer om kursen Fler kurser..

Kalendarium

18 – 19 Sep, 2017. Lindholmens Conference Center.
12 – 13 Okt, 2017. The Steam Hotel.
07 – 08 Nov, 2017. Falun.
Se hela kalendern...

Vår tidskrift

UR SENASTE NUMRET:
UR SENASTE NUMRET:

Tema: Stadsutveckling - Samverkan nyckeln till framgång - Vallastaden visar vägen till variation - Så funkar Örebromodellen

Läs mer...

Bli medlem!

Du får:

 • Ett vasst kontaktnät
 • Tidningen “Stadsbyggnad”
 • Rabatter på kurser
 • Och mycket mer!

Föreningen Sveriges Stadsbyggare bildades 1902 och är en väl etablerad och förankrad ideell intresseförening för dig som verkar inom kommunaltekniken.