Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – varför då?