Bygg & Förvaltningskommitténs ledamöter

Jarmo Nieminen (vice ordf.)
VD

AB Höganäshem
Box 96
263 21 HÖGANÄS

Tel (arb.) 042-33 78 79
Tel (fax) 042-34 99 56
Tel (bost.) 042-34 46 40
Tel (mob.) 070-620 71 01

Epost (arb.) jarmo.nieminen@hoganashem.se

Susanne Bovallius (sekreterare) (ansv. mot KT:s hemsida)
Strategisk fast.förvaltare

Kommunledningskontoret
Sollentuna k:n
191 86 SOLLENTUNA

Tel (arb.) 08-508 264 58
Tel (bost.) 08-33 75 46

Epost (arb.) susanne.bovallius@stockholm.se