Chefskommittén

Syfte

Chefskommitténs uppgift är att skapa träffpunkter och utbildningar för chefer inom det kommunal-tekniska området. Kommunaltekniska chefer står ständigt inför utmanande uppgifter. En rad faktorer kräver nya arbetsformer, ökad samverkan lokalt, regionalt och internationellt samt efterfrågan på nya hållbara, klimatsmarta lösningar/verktyg för olika verksamhetsområden. Att chefer och ledare inom kommunaltekniken får del av det senaste och bästa är förstås väsentligt.

Verksamhetsområde

Chefskommittén har styrelsens uppdrag att genomföra s k ”Chefsdagar”, en utbildning inom kompetensområdet chefs- och ledarskap med kommunalteknisk inriktning. Att utreda intresset för studieresor av hög kvalitet ingår också i kommitténs ansvarsområde. KT:s chefsverksamhet har en angelägen uppgift i många delar att utveckla.