Chefskommitténs ledamöter

Lotta Lindstam
Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadskontoret
Västerås Stad
721 87 VÄSTERÅS

Tel (arb.) 021-39 10 80
Tel (bost.)021-448 05 91
Tel (mob.) 076-569 04 31

Epost (arb.) lotta.lindstam@vasteras.se
Epost (priv.) lottalindstam@hotmail.com

 

Inger Sundström
Arkitekt SAR/MSA
fd Stadsbyggnadschef i Örebro

Ulvebergsvägen 10
471 30 SKÄRHAMN

Tel (bost.) 0304-67 11 00
Tel (mob.) 070-675 51 01

Epost (arb.) inger.sundstrom@frotorp.se

 

Johan Cöster
Förvaltningschef

Söderköpings kommun

Tel 0121-18113

Epost (arb.) johan.coster@soderkoping.se

 

Björn Sundén

Verksamhetschef Trafik

Sektorn för samhällsbyggnad
Härryda kommun
435 80 MÖLNLYCKE

Tel (arb.) 031-724 62 40
Tel (mob.) 073-699 68 68

Epost (arb.) bjorn.sunden@harryda.se

Epost(priv.) sunden.bjorn@gmail.com

 

Eric Båve (ordf.)
Planeringschef

Fonden west Pensionsstiftelse
Box 2
781 21 BORLÄNGE

Tel (mob.) 070-852 07 25

Epost(arb.) eric.baave@gmail.com

 

Helene From
Samhällsbyggnadschef

Sektor Samhällsbyggnad
Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15
612 80 FINSPÅNG

Tel  0122-850 60, Tel (växel) 0122-850 00

Epost (arb.) helene.from@finspang.se

 

Clas Göran Classon

Förvaltningschef

Hallsbergs kommun

Epost (arb) clas-goran.classon@orebro.se

 

Anna Tengqvist

Plan- och byggchef

Söderhamns kommun

Tel 0270-75220

Epost (arb) anna.tengqvist@soderhamn.se

 

Klas Thoren (adjungerad)

Taggsvampsvägen 33
141 60 Huddinge

Tel (mob.) 070-382 90 02

Epost (arb.) klasthoren@gmail.com