Kommittén för hållbar samhällsbyggnads ledamöter

Anna Lindh-Wikblad (ordf.)
Samhällsbyggnadsstrateg

Luleå kommun

Tel (arb.) 0920-45 38 15

Epost (arb.) anna.lindh.wikblad@lulea.se

Agneta Sundberg
Senior konsult

Tel 070-635 50 92

Epost (arb.) agneta.sundberg@comhem.se

Susanne Carlsson
Enhetschef

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad

Tel (arb.) 033-35 82 97

Epost (arb.) susanne.carlsson@boras.se

Viveka Sohlén
Samhällsbyggnadsstrateg

Gävle kommun

Tel (arb.) 026-17 84 67

Epost (arb.) viveka.sohlen@gavle.se

Helena Olsson
Uppdragsledare

Sweco TransportSystem AB

Tel (arb.) 010-484 41 17

Epost (arb.) helena.m.olsson@sweco.se

Göran Lundberg
Hållbarhetsstrateg, konsult

Sweco

Tel (arb.) 08 695 64 44

Epost (arb.) goran.lundberg@sweco.se

Andreas Severinsson
Enhetschef

Kretslopp och vatten

Göteborgs kommun
Tel (arb.) 031-368 27 02

Epost (arb.) andreas.severinsson@kov.goteborg.se

Patrik Wirsenius
Översiktplanerare

Strängnäs

Tel (arb.) 0152-29330

Epost (arb.) patrik.wirsenius@strangnas.se

Carl-Henrik Barnekow
Planeringsarkitekt

Stockholm

Tel (arb.) 08-50827579

Epost (arb.) carl-henrik.barnekow@stockholm.se

Kerstin Blom Bokliden (adjungerad)
Miljöexpert

Sveriges kommuner och landsting
Stockholm

Tel (arb.) 08-452 78 60

Epost (arb.) kerstin.blom.bokliden@skl.se