Kommittén för hållbar samhällsbyggnads ledamöter

Patrik Wirsenius (ordförande)
Översiktplanerare

Strängnäs

Tel (arb.) 0152-29330

Epost (arb.) patrik.wirsenius@strangnas.se

Carl-Henrik Barnekow

Planeringsarkitekt

Norconsult AB

Tel 010-141 81 14

Epost (arb.) carl-henrik.barnekow@norconsult.com

Susanne Carlsson
Enhetschef

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad

Tel (arb.) 033-35 82 97

Epost (arb.) susanne.carlsson@boras.se

 

Helena Olsson
Uppdragsledare

Sweco Society

Tel (arb.) 010-484 41 17

Epost (arb.) helena.m.olsson@sweco.se

Andreas Severinsson (sekreterare)
Enhetschef

Kretslopp och vatten

Göteborgs kommun
Tel (arb.) 031-368 27 02

Epost (arb.) andreas.severinsson@kov.goteborg.se

Viveka Sohlén
Planeringsstrateg

Kommunledningen, Gävle kommun

Tel (arb.) 026-17 82 97

Epost (arb.) viveka.sohlen@gavle.se

Agneta Sundberg
Senior konsult

Tel 070-635 50 92

Epost (arb.) agneta.sundberg@comhem.se