Internationell kommitté

I vår alltmer internationaliserade tillvaro, anser Föreningen Sveriges Stadsbyggare (FSvS) att ett internationellt samarbete är viktigt. Sverige har gott rykte internationellt. För att stärka föreningens arbete bildades en arbetsgrupp för internationella frågor under våren 2016. Arbetsgruppen ombildades till kommitté vid föreningens Strategidagar i slutet på 2016.

Regeringens Globaliseringsråd menar att hur väl Sverige anpassar sig till globaliseringen, är helt avgörande för hur det går för Sverige i framtiden. Rådet skriver också om ”attraktivitetspolitik”: Sverige måste ha förmågan att behålla och locka till sig de mest talangfulla människorna och de utländska investeringarna. Föreningen Sveriges Stadsbyggare (FSvS) har en viktig uppgift att i ett internationellt sammanhang vara ambassadör för den svenska modellen inom kommunaltekniken.

Föreningar och förbund inom kommunal samhällsbyggnad och kommunalteknik finns i många av världens länder. En del av dem har FSvS kontakter med via de två internationella förbund föreningen är medlem i, dels NKS, den nordiska samarbetskommittén, där ytterligare 5 länder i norden, Norge, Danmark, Island, Finland och Estland är medlemmar, dels IFME, som är det internationella kommunaltekniska förbundet med ett drygt 20-tal länder i världen, som medlemmar, f n i alla världsdelar utom Sydamerika.

Föreningen Sveriges Stadsbyggare (FSvS) har ett föreningsnamn också på engelska Swedish Public Works Association med förkortningen SPWA.