Lantmäterikommittén

Syfte

Syftet och målet med kommittén är att medverka till att utveckla det kommunala lantmäteriet inom teknik, IT, lagstiftning och organisation i våra funktioner som

  • myndighet och rådgivning inom det fastighetsrättsliga området
  • serviceorganisation för mätning, kartläggning och GIS
  • informationsförsörjning för geografisk information

Verksamhetsområde

Kommittén arbetar inom lantmäteriområdet som inkluderar fastighetsrätt, mätning, kartläggning och GIS. Verksamheten riktar sig därför främst mot de som arbetar i kommunerna vid stadsbyggnads-, stadingenjörs-, mätnings-, lantmäterikontor eller motsvarande med mätning kartframställning, lantmäteriförrättningar och geografisk IT/GIS.
Kommittén har normalt två fysiska möten per år, och telefonmöten vid behov.

Lantmäterikommittén arrangerar årligen

  • Lantmäteridagar i Göteborg under våren
  • Kommunala lantmäteridagar i Stockholm under hösten

Lantmäterikommittén var även medarrangörer till Postion2015.

Protokoll från styrelsemöten

Göteborg maj 2013

Stockholm november 2013

Göteborg maj 2014

Stockholm november 2014

Göteborg maj 2015

Stockholm november 2015

Göteborg maj 2016

Stockholm november 2016

Göteborg maj 2017

Stockholm november 2017

Göteborg maj 2018