Arkivplan

Arkivplanen innehåller arbetsplanen för hantering av dokument och handlingar.

 

Denna utarbetas och justeras årligen och binds in i två exemplar.