Protokoll

Styrelsemöte 2018-01-30

Ärende: Föreningen Sveriges Stadsbyggare styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 30 januari kl. 10.00 – 16.00
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm