Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

  • I Umeå gillar man att samverka, gärna i nya och ibland oväntade konstellationer. När staden ska växa tar man tillfället i akt att tillsamman...

  • En tidigare avfolkningskommun Skellefteå, med 38 mil kust och fem stora älvar, växer nu i en rasande fart. Etableringen av Northvolt ger tus...

  • Stationsområdet är en ny stadsdel som växer fram i Ängelholm. Här omvandlas gammal industrimark och ödetomter till en grön stadsdel och ett ...

Nyheter från Boverket

Nyheter från Trafikverket

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från SGU

Nyheter från Energimyndigheten

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 300 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 400:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Nyheter från SKR

Nyheter från SMHI

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år