Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

  • Centrala Uddevalla är beläget där Bäveån möter Byfjorden. Vattnet utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. Under århundraden har ut...

  • Kusten är värdefull för rekreation, ekosystem och naturvärden. Lomma kommer därför att värna sin i det längsta och med hänsyn till en kustli...

  • Vi är inne på en farlig väg och det går dessutom alldeles för fort. Utsläppsmålen är klara, men vi har inte kommit långt i arbetet med att f...

Nyheter från Boverket

Nyheter från Trafikverket

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från SGU

Nyheter från Energimyndigheten

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 300:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Nyheter från SKR

Nyheter från SMHI

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år