"Jag gick med i föreningen för att få tillgång till nätverk och kollegialt utbyte. Det var enda stället där jag hittade nätverk för de mer övergripande frågorna."
/Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör Luleå kommun

"Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet"
/Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun

"Jag gick med i föreningen för att få lägre pris på de mycket inspirerande konferenserna. Konferenserna är bra mötesplatser, det är viktigt att träffa kollegor. Dessutom är
tidskriften bra."
/Malin Lagervall, avdelningschef Övergripande planering, Umeå kommun
"Jag gick med i föreningen för att det är en bredd på verksamheten, jag känner mig hemma och har utbyte av övriga medlemmar."
/Harald Knutsen, samhällsplanerare Gävle kommun
"Jag gick med i föreningen för att få ett bra nätverk, det är intressant att se hur andra jobbar och hur de har löst utmaningar."
/Linda Nilsson, plan- och markchef Borlänge kommun

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning,
samarbete och information inom samhällsbyggandet.

Nyheter från Boverket

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 300:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år