Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

  • I dagens samhälle är det i regel nya material och nya resurser som används vid projektering av byggnader. Överblivet nytt material blir ofta...

  • Det blir allt vanligare att bygg- och fastighetsbolag och andra organisationer använder olika former av miljöargument i sin kommunikation fö...

  • Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändring...

Nyheter från Boverket

Nyheter från Trafikverket

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från SGU

Nyheter från Energimyndigheten

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 300 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 400:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Nyheter från SKR

Nyheter från MSB

Nyheter från SMHI

Nyheter från Regeringen

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år