"Jag gick med i föreningen för att få tillgång till nätverk och kollegialt utbyte. Det var enda stället där jag hittade nätverk för de mer övergripande frågorna."
/Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör Luleå kommun
Anders "Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet"
/Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun
"Jag gick med i föreningen för att få lägre pris på de mycket inspirerande konferenserna. Konferenserna är bra mötesplatser, det är viktigt att träffa kollegor. Dessutom är
tidskriften bra."
/Malin Lagervall, avdelningschef Övergripande planering, Umeå kommun
"Jag gick med i föreningen för att det är en bredd på verksamheten, jag känner mig hemma och har utbyte av övriga medlemmar."
/Harald Knutsen, samhällsplanerare Gävle kommun
Linda "Jag gick med i föreningen för att få ett bra nätverk, det är intressant att se hur andra jobbar och hur de har löst utmaningar."
/Linda Nilsson, plan- och markchef Borlänge kommun

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning,
samarbete och information inom samhällsbyggandet.

Nyheter från Boverket

Nyheter från Trafikverket

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från SGU

Nyheter från Energimyndigheten

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 300:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Nyheter från SKR

Nyheter från MSB

Nyheter från SMHI

Nyheter från Regeringen

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år