Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

  • Jag och mina två söner, sju och tio år gamla, cyklar över silokajen i Östra Hamnen, Västerås. Asfalten på marken är sprucken och sliten efte...

  • Teaterparken är en klassisk park mitt i Landskronas stadskärna. Parken har nu genomgått en markant förändring. Det fanns flera anledningar t...

  • I Borås pågår ett gigantiskt parkprojekt – parallellt med Viskan ska en 5 kilometer lång linjär park anläggas. Som jämförelse kan nämnas att...

Nyheter från Boverket

Nyheter från Trafikverket

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från SGU

Nyheter från Energimyndigheten

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 300 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 400:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Nyheter från SKR

Nyheter från MSB

Nyheter från SMHI

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år