Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning,
samarbete och information inom samhällsbyggandet.

  • Sorgenfri ligger mitt i Malmö. Här pågår en omvandling av de gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar till ett helt nytt bostadsomr...

  • Staden måste alltid utvecklas och anpassas efter människors behov, men man måste vara medveten om att stadsbyggande är långsiktigt och av nö...

  • Många kommuner står inför valet att bygga ett nytt badhus eller renovera en befintlig anläggning, som ofta är från 1970- eller 1980-talet. U...

Nyheter från Boverket

Nyheter från Trafikverket

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från SGU

Nyheter från Energimyndigheten

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 300:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Nyheter från SKR

Nyheter från MSB

Nyheter från SMHI

Nyheter från Regeringen

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år