Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning,
samarbete och information inom samhällsbyggandet.

  • Klimatförändringarna och målet om fossilfrihet är en av vår tids stora utmaningar på såväl global som lokal nivå. Sverige har satt målet att...

  • Klimatkris, teknikutveckling och en ökande mängd förnybar energiproduktion driver på energiomställningen i samhället. Det senaste decenniet ...

  • Det som brukar betecknas som “hålor” – det vill säga våra småorter – är för närvarande de mest klimatsmarta samhällena. Nya” gröna” stadsdel...

Nyheter från Boverket

Bli medlem!

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år

 

I avgiften ingår bl a prenumeration på föreningens tidskrift STADSBYGGNAD (6 nr/år). Utan medlemskap kostar prenumerationen 300:- kr/år. Du får också rabatt på föreningens kurser och konferenser.

Gör din ansökan här >>

Allt du behöver göra för att bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare är att fylla i vårt formulär.
Medlemsavgift: 250 kronor/år