Bilaga 2_Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll _ 20200915_Årsredovisning_2019