Bilaga 3 _ Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll _20190916_Verksamhetsberattelse_2019