Bilaga 6 _ Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll _ Revisionsberättelse_ 20200915