Bilaga 3. Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll_20210920_Årsredovisning_2020