Bilaga 3. Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll_Verksamhetsberättelse_2021