Bilaga 4. Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll_20220913_Årsredovisning_2021