Bilaga 1, Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll_20230925_Röstlängd