Sveriges Stadsbyggare Årsmötes protokoll 2017-09-18