Nominera kandidater till föreningens utmärkelser 2019!

Nominera kandidater till föreningens utmärkelser 2019!

Det är dags att skicka in nomineringar till föreningens båda utmärkelser Årets Stadsbyggnadsprojekt respektive Årets Stadsbyggare för 2019.

För 2018 fick vi flera bra förslag och i slutändan gick priserna till Stenpiren i Göteborg respektive stadsträdgårdsmästare Zandra Nordin i Skellefteå. Priserna delades ut vid årskongressen i Uppsala i september.

Nu hoppas jag att ni tillsammans med de nätverk och kommittéer ni deltar i kan ta fram förslag och skicka dessa till mig senast den 1 mars 2019, men gärna tidigare till anders.bylund@lulea.se

Regler för dessa båda utmärkelser finns på föreningens hemsida:

https://sverigesstadsbyggare.se/wp-content/uploads/2017/09/bestammelser-for-utmarkelser-fsvs-arets-stadsbyggnadsprojekt-sm20170206.pdf

https://sverigesstadsbyggare.se/wp-content/uploads/2017/09/bestammelser-for-utmarkelser-fsvs-arets-stadsbyggare-sm201702206-1.pdf

För Årets Stadsbyggnadsprojekt gäller att till de nominerade förslagen ska en kort beskrivning och motivering bifogas.

En beskrivning av projektet och hur det genomförts, samt organisation och deltagande personer i projektet.

Samt en kortfattad motivering till varför projektet förnyat arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av samhällsbyggandet.

Tänk på att det kan vara både mindre och större projekt.

Huvudsaken är att det tillfört något nytt till hela området god stadsbyggnad.

Det kan vara en teknisk innovation, en ny syn på byggande, social hållbarhet i stadsbyggandet, visat ett särskilt gott resultat eller något annat inom området stadsbyggnad.

Projektet ska vara genomfört och klart under senare år så att det kan framgå att projektet givit ett positivt resultat.

För Årets Stadsbyggare gäller att till de nominerade förslagen ska en motivering till varför personen skall erhålla utmärkelsen bifogas.

Utmärkelsen är avsedd för att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet.

För att komma ifråga för utmärkelsen krävs att man ska ha åstadkommit ”något extra” inom stadsbyggandet.

Syftet är inte att dela ut priset för lång och trogen tjänst.

 

Jag hoppas på många intressanta nomineringar till de båda utmärkelserna som styrelsen får behandla under våren nästa år.

Målet är att dela ut dessa på föreningens årskongress i Luleå i september 2019.

 

/Anders Bylund, styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare med styrelsens uppdrag att begära in nomineringar till föreningens utmärkelser

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält