Deltagarrekord – 500-vallen sprängd för Mex-dagarna

Deltagarrekord – 500-vallen sprängd för Mex-dagarna

Mex-dagarna har en längre tid varit Föreningen Sveriges Stadsbyggares flaggskepp på evenemangssidan med ett stort deltagarantal, nu har arrangemanget tagit ytterligare ett kliv framåt – Mex-dagarna 2018 i Västerås lockar över 500 deltagare.

 

Ulf Crichton, ordförande i Mex-kommittén som arrangerar Mex-dagarna, hur pass stort rekord pratar vi om?

– Vi var uppe i 504 anmälda på morgonen 22 oktober. En fantastisk siffra, det har aldrig hänt tidigare att vi har haft över 500 deltagare, den tidigare rekordnoteringen är i storleksordningen 430.

Vad är anledningen till framgången?

– Det kan, i alla fall delvis, bero på att årets Mex-dagar hålls ganska centralt efter ett par år i kommunikationsmässigt mer perifera lägen, Karlskrona och Falun. Västerås ligger bra till med både tåg och flyg.

Är programmet också en delförklaring?

– Jag anser att vi alltid brukar ha vassa programpunkter. Men vi har inte så många konkurrerande arrangörer av Mex-evenemang jämfört med andra delar av stadsbyggnadsområdet inom vilka andra av föreningens kommittéer arrangerar konferenser så Mex-dagarna har utvecklats till den självklara mötesplatsen.

Kan du beskriva deltagarna?

– De kommer verkligen från hela landet. I år har vi faktiskt deltagare från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vår bransch har dessutom föryngrats de senaste tio åren, så åldersspridningen är stor – det börjar vara till övervägande delen yngre. I och med att det är jämn könsfördelning på utbildningarna vi rekryterar från så blir det så även på Mex-dagarna.

Finns det andra förklaringar än läge och program till succén?

– När vi brukar fråga i utvärderingen efter Mex-dagarna så är det lika många som lyfter fram programmets kvalitet som säger att de kommer för kontakterna och nätverket. Kontakter knyts särskilt mellan grannkommuner, vilket ger fördelar i det vardagliga arbetet efter konferensen.

Hur säkrar ni kvaliteten framåt?

– Vi sliter hårt för att få till balansen mellan bra programpunkter och tid för nätverkande. Det är det svåra. Middagen under första konferensdagen har också stor betydelse för kontakter. Mex-kommittén är väldigt engagerad i att få till dagarna på ett bra sätt, eftersom vi vet dagarnas betydelse. Det är viktigt att folk ska trivas och ges möjlighet till kompetenshöjning.

Till sist, för den som vill boka plats i kalendern redan nu, när och var blir Mex-dagarna 2019?

– Ungefär samma tid 2019, men konferensort är ännu så länge hemligt. Orten offentliggörs under Mex-dagarna i Västerås.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält