Föreningen framtidssäkrar

Föreningen framtidssäkrar

Arbetet med att anpassa föreningens arbete till morgondagens krav är i full gång.

På föreningens Strategidagar i november ägnade styrelse och funktionärer en workshop till att trendspana för att framtidssäkra Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

En arbetsgrupp bestående av föreningsmedlemmarna Åke Persson, Ulf Lademyr, Viveka Sohlén, Andreas Severinsson och Malin Rizell tillsattes för att prioritera åtgärder utifrån dokumentationen av workshopen.

Arbetsgruppen har pekat ut ett behov av att på sikt följa upp trendspaningen i ett mer organiserat arbetssätt och skapa en handlingsplan som kan följas upp regelbundet i verksamhetsplaner, kommitté- och styrelsearbete. Gruppen har också valt att fokusera på tre teman: Digitala kanaler och administration, Medlemmen och Branschen och ger förslag på prioriterade åtgärder som tar olika lång tid att genomföra.

Har du framtidstips för föreningen? Hör av dig till styrelsen eller arbetsgruppen!

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält