Asset Management hetare än någonsin

Asset Management hetare än någonsin

En workshop om Asset Management, arrangerad av Föreningens Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Ramboll 5 september, samlade intresserade deltagare som fick ta del av det senaste inom Asset Management.

Det finns flera anledningar till varför Asset Management har ökat i betydelse. Samhällets funktion är beroende av bra infrastruktur i form av vägar, parker, ledningar för el, vatten och avlopp, fjärrvärme, telekom med mera, men även av byggnader i form av skolor och daghem med flera. Huvuddelen ägs av offentliga aktörer. Emellertid är ofta infrastrukturen ansträngd. En orsak är mer extrem väderlek som leder till skador, bristande funktion och stora kostnader för återställning. En annan är underfinansiering på grund av de prioriteringar som måste göras. En tredje orsak är medborgarnas förändrade krav och preferenser. Att långsiktigt säkra invånarnas tillgång till bra hållbar offentlgt ägd infrastruktur kräver ett systematiskt arbete omfattande:

  • Ledarskap och styrning
  • Hantering av tillgångarna (drift och underhåll)
  • Finansiering/ekonomisk planering

Metoder för detta arbete brukar kallas Asset Management.

Den internationella utvecklingen lyftes fram med exempel från såväl andra sidan jordklotet i Australien och Nya Zeeland som från en av våra närmaste grannar med exempel från Asset Management-arbetet i Helsingfors Stad. Chris Champion, Director International, Institue of Public Works Engineering Australasia & Secretary General, International Federation of Municipal Engineering, berättade om Australien och Nya Zeeland – inte minst om den utbildning Professional Certificate in Asset Management, som de tagit fram med finansiering från Kanada – och Virpi Vertainen, utvecklingschef i Helsingfors Stad redogjorde för arbetet i Helsingfors.

Läget på forskningsfronten rapporterades av Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH. En framtidsspaning levererades också av Rambolls Peter Ekdahl, Director and R&D Manager Asset Management. Några svenskar, anställda på Skellefteå kommun respektive Ekerö kommun, har också fått förmånen att gå utbildningen Professional Certificate in Asset Management, tack vare sponsring från Föreningen Sveriges Stadsbyggare. De delade med sig av sina erfarenheter under workshopen.

Titta på en film om Asset Management och utbildningen Professional Certificate in Asset Management: https://www.dropbox.com/s/b22sk5c90f7c3mh/1BZ79-1080.mp4?dl=0

Ta del av några av föreläsningspresentationerna här:

Hans Lind

Asset Management Systems sept 2019 (1)

Virpi Vertainen

Helsinki_asset_amangement_guidelines

Peter Ekdahl

Asset management sept 5_2019_Peter Ekdahl

 

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält