Klimatet i fokus på årskongressen

FSS Nyhetslogotype

Klimatet i fokus på årskongressen

Föreningen Sveriges Stadsbyggare genomförde sin 119:e årskongress vid en alltjämt pandemipåverkad tidpunkt – 20-21 september. Arrangörer, funktionärer, delar av styrelsen och några föredragshållare kunde närvara på plats i Malmö, men kongressdeltagare och flera föredragshållare medverkade på distans.

Kongressen med tema Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta staden? bjöd på ett späckat program med många goda exempel hur kommuner arbetar för att minska klimatutsläppen.

Kommunerna har en viktig roll i detta arbete, som föreningens ordförande Tommie Eriksson skriver i programförklaringen till årskongressen: ”Vi tror på klimatsmart samarbete! Tillsammans klarar vi mer än var och en för sig och tillsammans hittar vi kreativa lösningar och positiva synergieffekter. Som stadsbyggare är vi en viktig kugge i detta arbete. Städerna, med växande antal invånare, spelar en stor roll i klimatomställningen. Det har betydelse hur vi planerar och organiserar städerna, hur vi samarbetar med byggaktörer och vilka förutsättningar som ges för att skapa hållbara mobilitetslösningar. Varje dag ställs vi inför möjligheten att göra ett klimatsmartare val. Det gäller oss alla – privatpersoner, stadsbyggare, politiker, verksamhetsutövare etcetera.”.

I ett av föredragen berättade företrädare för Malmö stad om hur Malmö stad nu etablerar ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband med upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 2030 med goda exempel från klimatomställningsarbetet i byggprocessen.

Under kongressen delades också priset för Årets stadsbyggnadsprojekt 2021 ut till det vinnande projektet Entréområdet till Gamla Uppsala.

Under kongressens dag 1 genomfördes det formella årsmötet som valde styrelse för 2022, som kommer att se ut så här:

Ordförande: Miljö- och stadsbyggnadschef Tommie Eriksson, Ekerö (Omval) Vice ordförande: Senior strateg Ingrid Persson-Westberg, Malmö (Omval) Ledamöter: Utvecklingschef Mats Hällnäs, Eskilstuna (Omval) Samhällsbyggnadsstrateg Anders Bylund, Luleå (Omval) Avdelningschef Gata-Park Theres Evertsdotter Staff, Jönköping (Omval) Avdelningschef övergripande planering Malin Lagervall, Umeå (Omval) Kontorschef Malin Rizell, Ekologigruppen, Lund (Nyval) Suppleanter: Teknisk direktör Göran Werner, Mölndal (Omval) Enhetschef Mark och Exploatering Fastighetskontoret Magnus Uhrberg, Göteborg (Nyval) Stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark, Sundsvall (Nyval).

Och till sist – men inte minst – bör nämnas att årsmötet beslutade om två nya hedersledamöter.

Förre ordföranden i föreningen och alltjämt kansli- och medlemsansvarig funktionär, Jan G Nilsson förärades denna hedersbetygelse, liksom även senior adviser i föreningen, Åke Persson som dessutom firar 50 (!) år som medlem i föreningen.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält