Magnus Uhrberg – ny i styrelsen 2022

FSS Nyhetslogotype

Magnus Uhrberg – ny i styrelsen 2022

Magnus Uhrberg, en av de nya i styrelsen 2022, presenterar sig så här:

Magnus Uhrberg

Hej!

Jag heter Magnus Uhrberg och är från och med 2022 suppleant i styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Jag är 49 år och bor i Göteborg med fru och två barn.

Född och uppvuxen i Linköping. Efter fyraårig teknisk linje på gymnasiet och några år med ströjobb, hamnade jag så småningom på KTH i Stockholm och Civilingenjörsprogrammet för lantmäteri, inriktning mark- och fastighetsteknik. Att jag till slut hamnade där har troligen påverkats av att min far jobbade som lantmätare. Efter examen jobbade jag som lantmätare i Linköping och sedan Göteborg.

Sedan 14 år tillbaka jobbar jag på fastighetskontoret, Göteborgs stad, de senaste 6 åren som enhetschef på exploateringsavdelningen och fastighetskontorets projektledare för BoStad2021.

Exploateringsavdelningen har cirka 65 medarbetare fördelade på fem enheter. Sammanlagt hanterar exploateringsavdelningen cirka 350 exploateringsprojekt med bostäder, verksamheter, utbildningslokaler med mera. Min enhet har 12 medarbetare och en portfölj på cirka 70 exploateringsprojekt.

BoStad2021 är ett för Göteborg unikt samarbete. För första gången samverkar Göteborgs Stad och dess politiker med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder. Grunden till samarbetet lades våren 2014. Då tog några byggaktörer, privata och kommunala, kontakt med Stadens politiker. Syftet var att snabbt och smidigt skapa tusentals nya bostäder, utöver ordinarie produktion. Fastighetsbranschens representanter tyckte att 5 000 bostäder var ett möjligt mål. Men politikerna ville bygga fler, och det beslutades att 7000 extra bostäder skulle byggas på sju år. BoStad2021 upphör nu vid årsskiftet 2021/22. Det finns massor med lärdomar dokumenterade, främst genom den följeforskning som ett forskarteam från Chalmers jobbat med under hela projektet.

Kopplat till min tjänst på fastighetskontoret deltar jag också i olika nätverk mellan staden och Chalmers Tekniska Högskola.

Jag har varit medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare sedan jag började på fastighetskontoret och närvarat på, bland annat, många MEX-konferenser. På MEX i Trollhättan 2014 presenterade jag tillsammans med en kollega hur Göteborg jobbar med markanvisnings- och föravtal respektive genomförande- och exploateringsavtal. På årskongressen i Göteborg 2017 presenterade jag BoStad2021 tillsammans med en representant från Wallenstam och en av följeforskarna.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält