Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023 har utsetts

FSS Nyhetslogotype

Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023 har utsetts

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett projektet Solstadens sportcenter i Karlstad till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023.

Den fullständiga motiveringen lyder:

Väl lokaliserade, bra planerade och hållbart byggda sport- och fritidsanläggningar är viktiga i staden, men kan ibland bli förbisedda i stadsbyggandet. Förutom att dessa ska lokaliseras väl i staden, så är det också av stor vikt att dessa anläggningar blir uppskattade och väl mottagna av både utövare, besökare och övriga medborgare.

Karlstads kommun har i ett långsiktigt planeringsarbete med höga ambitioner utvecklat ett område för sport- och fritidsaktiviteter. En del i detta, och som utvecklar området som helhet, har blivit Solstadens sportcenter med en friidrottshall av internationell klass och en utomhusarena för friidrott, fotboll med mera.

Karlstads politiker var eniga att inte enbart satsa på bostadbyggnation i kommunens ambitioner att växa, utan även att satsa på den sociala miljön och göra det attraktivt för bland annat idrottsverksamhet för alla åldrar. Utgångspunkten var samverkan mellan de olika arenorna för att skapa ett effektivt nyttjat sport- och fritidsområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare.

Solstadens sportcenter visar på förnyelse och samverkan inom stadsbyggandet med fokus på helhetssyn, byggnation i trä, hållbar kommunalteknik och hållbar stadsbyggnad. Karlstads kommun ställde höga krav på energi, miljö, träbyggnation, arbetsmiljö, säkerhet och hantering av material.

Arbetet har karakteriserats av samverkan på många plan. Dels mellan kommunens förvaltningar men också med många externa specialistkompetenser och inte minst med användarna i form av företrädare för idrotten som fått vara med i arbetet från början.

Projektet blev lyckat både tidsmässigt och ekonomiskt. Totalkostnaden hamnade under budget vilket gjorde att man lyckades bygga in både mervärden och kvalitetshöjande förändringar. Tillsammans har man hanterat utmaningarna med höga krav från bland annat World Athletics och Svenska Fotbollförbundet för den nivå arenorna ska ha.

Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Solstadens sportcenter i Karlstad till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023.

 

 

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält