Föreningen svarar på remiss från Boverket

FSS Nyhetslogotype

Föreningen svarar på remiss från Boverket

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har svarat på en remiss för Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning.

Föreningen Sveriges Stadsbyggare är generellt positiva till att föreskrifter om översiktsplan tas fram och välkomnar ett tydligare stöd och en viss likriktning av hanteringen av översiktsplaner. En viss bearbetning av föreskrifterna föreslås för att de ska utgöra ett bra underlag för framtida översiktsplanering.

Läs remissvaret i dess helhet på https://sverigesstadsbyggare.se/remisser/remiss-boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-oversiktsplan-med-konsekvensutredning/

Beredningen av remissen inom föreningen har skett i kommittén för hållbar stadsbyggnad.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält