Spännande föreläsningar lockade många deltagare till Trafikfrågor i stadsbyggandet

FSS Nyhetslogotype

Spännande föreläsningar lockade många deltagare till Trafikfrågor i stadsbyggandet

19-20 mars genomfördes tvådagarskonferensen Trafikfrågor i stadsbyggandet i Norrköping. Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté – i år i samarbete med värdkommunen Norrköpings kommun. Petter Skarin, ordförande för Trafikkommittén och till vardags trafikplanerare i Eskilstuna kommun, rapporterar:

– Det är en bra konferens även i år. Bra stämning, bra nivå på föreläsare, tekniken fungerar och deltagarna är engagerade och ställer bra frågor.

Hur många är ni i år?

– Vi är cirka 50 deltagare och 20 medverkande – så vi har inte minskat trots de sämre ekonomiska förutsättningarna. Det är ett bra antal för nätverkande och diskussioner.

Det är ju positivt att ni är så många även i år, vad beror det på?

– Jag ser det som ett kvitto på att vi har ett intressant upplägg, varje år har konferensen nya vinklar, föreläsare och kommuner, men det rör sig alltid om aktuella och relevanta frågor på en operativ, konkret nivå inom det övergripande temat omställning till hållbart resande, som är kärnan i kommunernas trafikplanering. Deltagarna får med sig nyttiga kunskaper och ett användbart nätverk hem till sin vardag på jobbet.

Konferensen bjöd på föreläsningar tillämpningsbara på såväl stora som små städer där den lokala kontexten sätter ramarna. Ambitionen har varit att vara så bred att konferensen täcker in flera aspekter som berör såväl trafikplanerare, trafikingenjörer, projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel från föreläsarna ge alla en möjlighet att reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i sina egna projekt på hemmaplan. Under konferensen genomfördes också studiebesök ute i trafikmiljön samt middag i slutet av den första konferensdagen och även panelsamtal, diskussion, frågestund och reflektion.

Petter Skarin hälsar välkomna till Trafikfrågor i stadsbyggandet 2024.

 

Bengt Stenberg, samhällsbyggnadsdirektör i Norrköping berättar om kommunens arbete med stadsutveckling och trafik.

 

Årets föredrag var:

Mobilitetshubbar/Mobilitetshus

Hur ser arbetet med samlad och delad mobilitet ut? Uppsala och Malmö delade med sig av sina erfarenheter. Föreläsare var Teresa Uggla, samhällsplanerare med fokus på hållbar mobilitet, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun och Karin Neergaard, trafikplanerare, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.

 

Tre lärdomar om parkering och mobilitet i nya flerfamiljshus

Fler och fler kommuner övergår till flexibla parkeringstal i stadsbyggandet. KTH och TUB har följt genomförandet av mobilitetstjänster och parkeringslösningar i över 5 år i ett urval nybyggda flerfamiljshus i bland.annat Haninge, Västerås och Stockholm. Hur har det gått och vad kan vi lära? Föreläsare var Greger Henriksson, docent, KTH och Pelle Envall, trafikkonsult, TUB Trafikutredningsbyrån AB.

 

Ostlänken och Norrköping nya centralstation

Norrköpings kommun berättade om hur arbetet med ostlänken och arbetet med ny centralstation påverkar staden. Föreläsare var Josef Erixon, projektledare, Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.

 

Nytt från SKR

SKR berättade om sina pågående projekt och annan kunskap som är aktuell inom trafikområdet. Föreläsare var Prem Huq, expert – Trafikplanering och reglering, SKR, Avd. Tillväxt och samhällsbyggnad.

 

Vilken stad vill invånarna ha i framtiden?

Eskilstuna kommun berättade om sin medborgardialag, sitt arbete med ny Trafik- och Mobilitetsplan och koppling till klimatfrågan. Föreläsare var Sofie Malm, trafikplanerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

 

Ta bort p-platser till förmån för cykelbanor

Göteborgs stad berättade om sina erfarenheter från första året av cykelpilotprojektet. Föreläsare var Malin Månsson, cykelstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad och
Joakim Bjerhem-Jönsson, trafikplanerare, Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad.

 

Enkelriktade cykelbanor

Malmö berättade om sitt arbete med frågan. När är det lämpligt, vad krävs för att det ska fungera, vad är vinsterna med enkelriktade cykelbanor och vad är utmaningen? Föreläsare var Göran Hallberg, trafikplanerare, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.

 

Trafikreglering – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen informerade om vissa nyheter i lagstiftningen och praxisärenden inom området. Föreläsare var Lars Hammar, utredare, Transportstyrelsen och Niclas Nilsson, utredare, Transportstyrelsen.

 

Bilfri innerstad

Göteborg har genom omvärldspaning tittat på hur Oslo, Gent, Bryssel och Ljubljana ställt om större stadsområden till mer bilfria stadsmiljöer. Föreläsare var Daniel Sjölund, trafikplanerare, Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad.

 

Förändrade rörelsemönster under pandemin. Skillnaden inom staden mellan socioekonomiska grupper.

Ann Legeby berättade om sin forskning och sina resultat kopplat till social hållbarhet i staden. Föreläsare var Ann Legeby, professor, Tillämpad stadsbyggnad, KTH.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält