Nyheter

Även i år arrangerar Föreningen Sveriges Stadsbyggare ett högaktuellt 3D-seminarium, i år i samarbete med Västerås stad. Årets seminarium är helt digitalt och sänds från studio i Västerås. - Under dagen har vi hört många intressanta presentationer, några aktuella teman har varit automatisering, informationsmodellering och tillhandahållande...

Årsmötet i september beslutade om två nya hedersledamöter. Förre ordföranden i föreningen och alltjämt kansli- och medlemsansvarig funktionär, Jan G Nilsson förärades denna hedersbetygelse, liksom även senior adviser i föreningen, Åke Persson som dessutom firar 50 (!) år som medlem i föreningen. [caption id="attachment_16529" align="alignnone" width="300"]...

Nu finns presentationer från årskongressens föredrag på sajten , du hittar dem här. Förutom föredrag kan du även ta del av en presentation av Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 Entréområdet till Gamla Uppsala presenterat av Tove Västibacken, enhetschef och Annika Carlborg, landskapsarkitekt båda på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun....

The Nordic Municipal Engineering Collaboration (NKS) will host an international webinar on the 16th of November. The subject of the webinar is how Covid has affected public works in the Nordic countries and how Covid has affected the transportation system in the Nordic cities. At present...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare genomförde sin 119:e årskongress vid en alltjämt pandemipåverkad tidpunkt – 20-21 september. Arrangörer, funktionärer, delar av styrelsen och några föredragshållare kunde närvara på plats i Malmö, men kongressdeltagare och flera föredragshållare medverkade på distans. Kongressen med tema Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta...