Om det här numret

Temat för nummer 3 är Stadsutveckling/Malmö och du kan läsa om Sorgenfri – ett av Malmös stora stadsutvecklingsområden. I Sorgenfri, som ligger mitt i Malmö, pågår en omvandling av de gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar till ett helt nytt bostadsområde. Ambitionen har varit att...

Temat för nummer 2 är Stadsmiljö och du kan läsa om hur Eskilstuna, Växjö och Linköping arbetar med lekplatser. Lekplatser är en viktig pusselbit i stadsmiljön – extra aktuellt efter att barnkonventionen blev lag i Sverige förra året. Eskilstuna, Linköping och Växjö är tre kommuner...

Temat för nummer 5 är Infrastruktur och du kan läsa om Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020 – omvandlingen av Järnvägsgatan/Drottninggatan i centrala Helsingborg. Det som började som ett trafikprojekt utvecklades senare till ett komplext stadsutvecklingsprojekt som åstadkom flera förbättringar: En förnyad stadsmiljö med fokus på gång och...

Temat för nummer 4 är Hållbara kommuner och du kan läsa om hur Malmö stad i ett par pilotprojekt använder de globala målen tidigt i stadsutvecklingsprocessen. De globala målen har ”anpassats” till lokal nivå utifrån de förutsättningar som råder inom respektive område. Exemplet Nyhamnen ska under...