Föreningen Sveriges Stadsbyggares årskongress 2021

Tema: Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta staden?

20 – 21 september 2021 – digitalt

PROGRAM

Program årskongress 2021

 

ÅRETS STADSBYGGNADSPROJEKT 2021

Årets stadsbyggnadsprojekt 2021

Tove Västibacken, enhetschef och Annika Carlborg, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun

 

PRESENTATIONER

Vi lägger upp presentationerna allt eftersom

 

Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer – dialogmöten och erfarenhetsutbyte i nordiska städer

Alice Dahlstrand, utredningsledare, Trafikverket Planering

 

Hållbar mobilitet i praktiken

Andreas Schönström, Kommunalråd med ansvar för teknik och service och ordförande i tekniska nämnden, Malmö stad

 

Kollektivtrafik i Köpenhamn – och hur Metron hänger ihop med Malmö

Jeppe Gronholt-Pedersen, kontorschef i Center for Byudvikling i Ekonomiförvaltningen, Köpenhamns kommun

 

Kollektivtrafik i Köpenhamn – och hur Metron hänger ihop med Malmö

Leif Gjesing Hansen, projektledare, Stadskontoret, Malmö stad

 

Hur blir en svensk kommun världsbäst i klimatarbete?

Katarina Gustafsson, enhetschef, Hållbarhetsavdelning, Uppsala kommun

 

Samskap, grannskap och gemenskap i Sege Park

Juliet Leonette, projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad

 

Samskap, grannskap och gemenskap i Sege Park

Pernilla Andersson, projektledare/exploateringsingenjör, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

 

Samskap, grannskap och gemenskap i Sege Park

Jesper Beséus, projektledare Drevet

 

Malmö – en stad som rustar hållbart för fler invånare

Simon Chrisander, Stadsbyggnads- och miljökommunalråd och ordförande i miljönämnden, Malmö stad

 

Paris, on the way to the 15mn City – a challenge for governance and territorial accessibility

Maurice Barth, Europe and International Officer, French Territorial Engineers Association