Föreningens historia

Föreningens kongressorter

Kronologisk förteckning

1902   Stockholm

1903   Göteborg

1904   Malmö-Köpenhamn

1905   Örebro

1906   Norrköping

1907   Stockholm

1908   Helsingborg

1909   Sundsvall-Härnösand

1910   Karlskrona

1911   Göteborg

1912   Stockholm

1913   Västerås

1914   Inställt

1915   Gävle

1916   Malmö

1917   Stockholm

1918  Stockholm

1919   Örebro

1920   Landskrona

1921   Kalmar

1922   Norrköping

1923   Göteborg

1924   Jönköping

1925   Stockholm-Södertälje

1926   Helsingborg-Köpenhamn

1927   Stockholm

1928   Karlstad

1929   Helsingfors (med finska KTF)

1930   Stockholm

1931   Halmstad

1932   Oslo

1933   Borås

1934   Malmö-Lund-Köpenhamn

1935   Göteborg

1936   Örebro

1937   Stockholm-Uppsala

1938   Helsingborg-Helsingör-Köpenhamn

1939   Sundsvall-Härnösand

1940   Västerås

1941   Linköping-Motala

1942   Eskilstuna

1943   Norrköping

1944   Borås

1945   Jönköping-Huskvarna

1946   Gävle-Sandviken

1947   Göteborg

1948   Kalmar

1949   Malmö-Köpenhamn

1950   Örebro-Karlskoga

1951   Karlskrona

1952   Stockholm

1953   Västerås

1954   Luleå

1955   Helsingborg

1956   Helsingfors-Åbo

1957   Karlstad

1958   Norrköping

1959   Östersund

1960   Göteborg

1961   Uppsala

1962   Stockholm

1963   Halmstad

1964   Malmö-Köpenhamn

1965   Örebro

1966   Visby

1967   Umeå

1968   Jönköping

1969   Göteborg

1970   Lund

1971   Eskilstuna

1972   Kalmar

1973   Västerås

1974   Malmö

1975   Falun

1976   Stockholm

1977    Sundsvall

1978   Göteborg

1979   Luleå

1980   Malmö

1981   Norrköping

1982   Trollhättan-Uddevalla-Vänersborg

1983   Stockholm

1984   Östersund

1985   Skövde

1986   Malmö

1987   Nyköping

1988   Gävle

1989   Göteborg

1990   Västerås

1991   Karlskrona

1992   Stockholm

1993   Borlänge

1994   Växjö

1995   Göteborg

1996   Karlstad

1997   Kalmar

1998   Stockholm

1999   Helsingborg

2000   Jönköping

2001   Malmö

2002   Stockholm

2003   Eskilstuna

2004   Borlänge

2005   Sundsvall

2006   Göteborg

2007   Halmstad

2008   Örebro

2009   Gävle

2010   Malmö

2011   Linköping

2012   Helsingfors

2013   Stockholm

2014   Göteborg

2015   Stockholm

2016   Malmö

2017   Göteborg

2018   Uppsala

2019   Luleå

 

Antal kongresser i olika kommuner

Sammanställning

Borlänge           1993, 2004

Borås                  1933, 1944

Eskilstuna        1942, 1971, 2003

Falun                  1975

Gävle                 1915, 1946 (även Sandviken), 1988, 2009

Göteborg         1903, 1911, 1923, 1935, 1947, 1960, 1969, 1978, 1989, 1995, 2006, 2014, 2017

Halmstad         1931, 1963, 2007

Helsingborg    1908, 1926 (även Köpenhamn), 1938 (även Köpenhamn), 1955, 1999

Huskvarna       1945 (även Jönköping)

Härnösand       1909 (även Sundsvall), 1939 (även Sundsvall)

Jönköping        1924, 1945 (även Huskvarna), 1968, 2000

Kalmar               1921, 1948, 1972, 1997

Karlskoga         1950 (även Örebro)

Karlskrona       1910, 1951, 1991

Karlstad            1928, 1957, 1996

Landskrona      1920

Linköping         1941 (även Motala), 2011

Luleå                  1954, 1979, 2019

Lund                   1934 (även Malmö-Köpenhamn), 1970

Malmö              1904 (även Köpenhamn), 1916, 1934 (även Lund-Köpenhamn), 1949 (även Köpenhamn),  1964 (även Köpenhamn), 1974, 1980, 1986, 2001, 2010, 2016

Motala              1941 (även Linköping)

Nyköping         1987

Norrköping      1906, 1922, 1943, 1958, 1981

Sandviken        1946 (även Gävle)

Skövde              1985

Stockholm       1902, 1907, 1912, 1917, 1918, 1925 (även Södertälje), 1927, 1930, 1937 (även Uppsala), 1952, 1962, 1976, 1983, 1998, 2002, 2013, 2015

Sundsvall         1909 (även Härnösand), 1939 (även Härnösand), 1977, 2005

Södertälje        1925 (även Stockholm)

Trollhättan      1982 (även Uddevalla-Vänersborg)

Uddevalla        1982 (även Trollhättan-Vänersborg)

Umeå                 1967

Uppsala            1937 (även Stockholm), 1961, 2018

Visby                  1966

Vänersborg     1982 (även Trollhättan-Uddevalla)

Västerås           1913, 1940, 1953, 1973, 1990

Örebro              1905, 1919, 1936, 1950 (även Karlskoga), 1965, 2008

Östersund        1959, 1984

Helsingfors     1929, 1956, (även Åbo), 2012

Köpenhamn    1904 (även Malmö), 1926 (även Helsingborg), 1934 (även Malmö-Lund), 1938 (även Helsingborg), 1949 (även Malmö), 1964 (även Malmö)

Oslo                    1932

Åbo                     1956 (även Helsingfors)

 

Stadsbyggnadsmedaljörer och hedersledamöter

Stadsbyggnadsmedaljörer (kommun och år för utmärkelsen)

John Ekelund                      Norrköping                         1955

Frans Persson                     Göteborg                            1955

Walter Starck                     Helsingfors                         1956

Fredrik Schüttz                   Stockholm                          1959

Nils Sterner                        Stockholm                          1962

Sven Ericson                       Göteborg                            1967

Rune Welin                         Ystad                                  1970

Åke Påhlman                      Stockholm                          1977

Göran Sidenbladh              Stockholm                          1977

Åke Lundell                       Vålberg                               1982

Lars Hedman                      Helsingfors                         1984

Sven Tynelius                     Norrköping                         1994

Arne Ransgård                   Göteborg                            2000

Börje Petersson                  Stockholm                          2008

  

Hedersledamöter (kommun och år för utmärkelsen)

Börje Petersson                  Stockholm                          1982

Olle Ahlström                     Malmö                                1984

Göte Gustavsson                Malmö                                1989

Per Jacobsson                     Västerås                              1998

Leif Josefson                       Malmö                                2003

Lars-Åke Holmkvist           Jönköping                           2008

Martin Edman                    Karlstad                              2009

Arne Ransgård                   Göteborg                            2012

Inger Sundström                 Örebro                                2016