Gatu- och parkdagar 15 – 16 juni 2022 – Helsingborg

Gatu- och Parkdagar

16 – 17 juni 2022, Helsingborg

 

PROGRAM

Program Gatu- och Parkdagar 15 – 16 juni 2022

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 15 juni

 

Helsingborg hälsar välkommen
Palle Lundberg, Stadsdirektör Helsingsborgs stad
Soraya Axelsson, Projektchef för H22, Helsingborgs stad
Marie Holmqvist, Avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

 

Hållbarhetskrav i upphandlingar
John Nyberg, Hållbar Affärsutveckling, Skanska

 

Adda Inköpscentral – vilka ramavtal finns inom kategorin Gata och park och varför är de användbara
Henrik Ellung, Adda Inköpscentral

 

Avtal för drift och underhåll
Anna Cedvén, Aff Forum för förvaltning och service

 

Aktuella rättsfall från branschen
Christoffer Löfquist, Advokat/Partner Foyen Advokatfirma

 

Dag 2 – 16 juni

 

IoT: Kunskap genom teknik
Andréas Hall, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg 

 

Strategisk digitalisering – Inställt
Christopher Petersson, Digitaliseringsstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

 

Ordning och reda på alla markundersökningar
Christine Boman, Miljöspecialist Stadsbyggnadsförvalningen, Helsingborgs stad
Erika Svensson, Exploateringsingenjör, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad
Olof Friberg, GIS-strateg, Tyréns

 

Ett grönare Helsingborg
Hanne Hansen, Landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad

 

Den gråa infrastrukturen och den gröna staden?
Johan Folkesson, Chefsarkitekt Trafikverket

 

Spårvägen i Lund
Clara Lundquist, Enhetschef/Lanskapsarkitekt MSA, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

 

Parkslide och Jätteloka bekämpning i Vancouver, Kanada
Jeremy McClure, Ekosystem Teknik Väst

 

Den socialt hållbara staden
Liselott Stenfeldt, Director, Gehl Architects ApS

 

Värmeöar – Gröna miljöer och temperaturen i staden
Stina Sandgren, Klimatstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad
Elias Halling, Landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad

 

SKR – vad är på gång
Selda Taner, Sveriges Kommuner och Regioner