3D seminarium 2024, Umeå

Datum/Tid
Datum - 2024-10-02 - 2024-10-03


logo fss

Anmäl dig nu!

Klicka här

Program för

3D seminarium 2024

2 – 3 oktober i Umeå

 

fss fot
Dag 1 – 2 oktober

11.30

Registrering

12.00

LUNCH

13.00

Välkommen till Umeå

13.15

Operativt samarbete över kommungränser
Hur slutar vi uppfinna hjulet? Ett kommunöverskridande nätverk för Cesiumutveckling startades i gång efter årsskiftet vars målsättning är möjliggöra 3D-kartor för alla kommuner och att driva gemensam och resurseffektiv
utveckling.
Amanda Jeppson, Utvecklingssamordnare, Trollhättan stad

13.35

OpenCities planner
OpenCities Planner – kort info om verktyget och några av dess funktioner för en jämförelse med andra 3D-visualiseringsverktyg.
Fanny Nordqvist Darell, ingenjör 3D-visualisering, Stockholms stad och Elisabeth Ledin, 3D-samordnare Västerås stad

13.50

Smart Visualizer
Smart Visualizer – kort info om 3D-program och några av dess funktioner för en jämförelse med andra 3D-visualiseringsverktyg.
Camilla Nermark, planarkitekt, Båstads kommun

14.05

Visualisera planprojekt enkelt i 3D och QGIS
Kristianstad har börjat göra interaktiva planillustrationer i 3D med hjälp av QGIS och pluginet Qgis2threejs. Resultatet blir en enkel men ändamålsenlig webbsida som publiceras i samband med planarbetet.
Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare och Helén Schrewelius, planeringsarkitekt, Kristianstads kommun

14.35

FIKA

15.00

Samhällsplanering med 3D i Härnösands kommun
Härnösands kommun berättar om hur de använder 3D på olika nivåer i samhällsplaneringen och i kommunikationen med medborgarna.
Patrik Pettersson, GIS-utvecklare, Härnösands kommun

15.30

Behovsanalys
Genom att identifiera och förstå vilka behov som beställaren har kan vi lägga tid och resurser på rätt insatser, Umeå kommun berättar om exempel där behovsanalys har underlättat arbetet.
Olle Åberg, kart- och GIS-ingenjör, Umeå kommun

15.45

Avslut för digitala deltagare och workshop för de som är på plats
Deltagare på plats delas in i grupper utifrån intresse för fortsatt dialog kring det som presenterats under dagen.

16.30

Sammanfattning av workshop

16.55

Kort info om kvällen

17.00

PAUS

18.00

Norrskensmiddag på Hamptjärnsberget
Solvindar och magnetfält kommer styra kvällens tidsplan som startar med buss och tar oss någon mil utanför Umeå. Hamptjärnsstugan står för en middag
inspirerad av norrländska smaker och vi guidas under kvällenav bl.a Fredrik Larsson, en av Umeås bästa norrskensfotografer.

Delar av kvällen sker utomhus, medtag därför jacka och gåvänliga skor

21.30

Hemfärd från Hamptjärnsstugan

Dag 2 – 3 oktober

08.30

Digitalt planprogram för Luleå industri park – utveckling av digital 3D-tvilling?
Luleå kommun har under ett år utvecklat ett digitalt planprogram för Luleå Industriparkområdet i Luleå där den gröna omställningen sker. Arbetet syftade till att utforska hur digitala verktyg och processer kan hjälpa till i samhällsbyggnads- och planeringsprocessen. Tillsammans med konsultbolaget AFRY tog kommunens planarkitekter och GIS-utvecklare med Agil metodik fram en lösning som bygger på en digital 3D tvilling.
Detta är berättelsen om den resan!
Jonny Halvarsson, GIS-strateg, Luleå kommun

09.00

AR som dialogverktyg
Jakub Pelka, geodatasamordnare, Kungsbacka kommun

09.20

Ökar förståelsen för 3D med detaljrikedom?
Leder skillnader i detaljnivån i en interaktiv 3D-landskapsmodell till skillnader i deltagarnas prestation på ett minnestest? Vad är deltagarnas preferenser, intresse och subjektiva förståelse av 3D-modellerna?
Linus Högström, Umeå universitet/Olle Åberg, kart- och GIS-ingenjör, Lantmäteri Umeå kommun

09.40

Nyttan av digital tvilling vid smart stadsplanering och monitorering via sensorer
InnoTech är ett EU finansierat projekt mellanDanmark och Sverige där kommuner, lärosäten och företag möts för att främja hållbara städer och lokalsamhällen genom smartdigitalisering
Pauline Pertoft, enhetschef för Kart- och Mätenheten, Ängelholms kommun 

10.00

FIKA

10.30

Upphandling av 3D-verktyg – samarbeten, goda exempel och tips
Båstads och Umeå kommun berättar om sina erfarenheter vid upphandling av 3D-visualiseringsverktyg a la LOU samt lite tips att tänka på.
Camilla Nermark, planarkitekt, Båstads kommun
Annika Deschamps, GIS-samordnare, Umeå
kommun

11.00

Fysiska modell
Den fysiska modellens roll i planprocessen
Peter Magnusson, modellör, Stockholms stad

11.30

UmeTur-digitala rundturer i 360°
Umeå kommun har utvecklat en webbapplikation för digitala rundturer i 360°-miljö. Den används av bl a För- och Grundskola och Gymnasieförvaltning som tillsammans med Lantmäteri berättar om samarbetet, tekniken bakom, projektets up and downs och det mervärde rundturerna bidragit till.
Gabrielle Huldtin, kommunikatör, För och grundskoleverksamhet
Andreas Krantz, kart- och GISingenjör, Lantmäteri
Annika Deschamps, GIS-samordnare, Lantmäteri

11.50

Avslutning

12.00

LUNCH

Allmän information

Tid och plats
Den 2-3 oktober 2024 i Umeå.
Umeå kommun, Fulllmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket,
plan 2.
Seminariet börjar kl. 11.30 med registrering och lunch, avslutas dag 2 kl. 12.00 med lunch

Avgift
Deltagare fysiskt medlem 2 300 kr
Deltagare fysiskt ej medlem 2 700 kr
Deltagare digitalt medlem 1 800 kr
Deltagare digitalt ej medlem 2 200 kr
Alla priser exkl. moms
I avgiften för fysiskt deltagande ingår alla måltider.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan för fysiskt deltagande görs online senast den 2 september 2024.
Finns platser kvar efter den 2 september är anmälan öppen.

Anmälan för digitalt deltagande görs online senast den 20 september 2024.

För att komma till sidan för anmälan, klicka här

Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsade

Välkommen med Din anmälan!

Digitalt deltagande
Vi fortsätter att ha möjligheten att delta digitalt i seminariet, anmälan för digitalt deltagande görs vid anmälan. Digitala deltagare kommer inte att kunna delta i diskussionsgrupper.

Hotell
Det finns gott om hotell runtomkring i Centrum av Umeå.
Deltagarna bokar och betalar själva hotell.

Betalning
Betalning av seminarieavgiften sker mot faktura.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 2 september för fysiskt deltagande samt den 22 september för digital medverkan, men kan
överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan
måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Elisabeth Ledin, e-post: elisabeth.ledin@vasteras.se
Övrig information:
Kansli Föreningen Sveriges Stadsbyggare,
e-post konferens@sverigesstadsbyggare.se