3D-seminarium 4 – 5 oktober 2023 i Trollhättan

Datum/Tid
Datum - 2023-10-04 - 2023-10-05


logo fss

Anmäl dig nu!

Klicka här

3D-seminarium

Trollhättan 4 – 5 oktober 2023

fss fot
Onsdag 4 oktober

11.30

Registrering 

12.00

LUNCH 

13.00

Inledning

13.10

Trollhättans 3D utveckling

Trollhättans rivstart från att bara jobba med 3D i visualisering till att få in 3D GIS in i princip hela samhällsbyggnadsprocessen på ett år. Föredrag om metod, motgång och reflektion.

Amanda Jeppson, GIS-ingenjör, Trollhättan

13.30

Nationella geodata i 3D

Nationella geodataplattformen, Nationella specifikationer, och ett ramverk för dessa skapar förutsättningar för flera aktörer, exempelvis kommuner, att arbeta på ett likartat sätt i 2D och 3D

Thomas Lithén, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

14.00

Umeå kommuns användande av Cesium

Visning av Umeås praktiska användande av Cesium som 3Dwebbmiljö, kopplat mot de krav som identifierades i förstudie.

Olle Åberg, kartingenjör, Umeå kommun

14.30

FIKA

15.00

Cesium och BIM-hantering i Örebro kommun

Örebros pågående arbete runt CesiumJS/BIM och framtida utvecklingsprojekt.

Emil Andersson, 3D- och visualiseringsutvecklare, Örebro kommun
Ramyar Hamarashid, BIM-utvecklare, Örebro kommun

15.30

Importera BIM modeller till Kalmar kommuns 3d-portal

Kalmar kommun jobbar med att ta fram ett arbetssätt att importera BIM modeller från olika verksamheter till 3d-portalen. Hur hanterar vi de olika formaten och vad skall visas i portalen.

Maria Andreoudi, GIS-ingenjör, Kalmar kommun

15.45

Öppen BIM i Finland för bygglov

Nya krav har antagits av finska parlamentet som säger att byggprojekten måste skicka in maskinläsbara tredimensionella informationsmodeller i öppna format (IFC) till myndigheterna för bygglov.

Väino Tarandi, professor, V Tarandi AB

16.00

Avslutning digitala deltagare

16.05

Gruppdiskussion / workshop

16.45

Avslutning och info om kvällen

17.00

Paus

17.45

Guidad tur på SAAB-museet

19.00

MIDDAG

Torsdag 5 oktober

08.30

Digital tvilling med hjälp av AI

Hur kan AI hjälpa till i skapandet av en digital tvilling, exempel från det pågående forskningsprojektet SIM-stad vid Linköpings universitet.

Erik Telldén, projektledare, Linköpings universitet

09.00

Sociotekniska perspektiv på Samhällsplaneringens digitalisering

Föredraget kommer att beröra ett pågående projekt inom Trollhättans stad som undersöker kommunens arbete med en digital tvilling i teori och praktik.

Hedvig Rudström, doktorand Högskolan Väst

09.30

Visualisering av framtidsvision för Sundsgatan

Användning av Vänersborgs digitala tvilling.
Workflow från insamling och bearbetning av data till färdig visualisering i Unreal engine.
Optimering och tips/trix för anpassning till resp media. (Film, Bild, VR)

Christoffer Holgersson, 3D-grafiker, Vänersborgs kommun

10.00

FIKA

10.30

Visualisering av 3D-stadsmodell, datat bakom och vägen mot digital tvilling

Hur vi har gått tillväga med att bygga grunden för att visualisera hela staden, vart vi är nu och vägen framåt.

Axel Loreman, 3D-utvecklare, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad

11.00

Neste generasjon norske geodata – 3D

Norske nasjonale geodata finnes ikke i full 3D. Hør vår strategiske jobbing for at neste generasjon geodata skal være i full 3D!

Bernt Audun Strømsli, rådgiver, geodatakoordinator, Kartverket (Norge)

11.45

AVSLUTNING

12.00

LUNCH

Allmän information

Tid och plats

Den 4 – 5 oktober 2023 i Trollhättan

Scandic Swania, Storgatan 47-49, Trollhättan, tfn. 0520-890 00, hitta hit

Seminariet börjar kl. 11.30 med registrering och lunch och avslutas dag 2 kl. 12.00 med lunch.

Avgift

Deltagare fysiskt medlem 2 000 kr exkl. moms

Deltagare fysiskt ej medlem 2 400 kr exkl. moms

Deltagare digitalt medlem 1 500 kr exkl. moms

Deltagare digitalt ej medlem 1 900 kr exkl. moms

 

I avgiften för fysiskt deltagande ingår alla måltider.

 

Vill du bli medlem

Vill Du bli medlem? Bli medlem först och gå sen vidare med din anmälan till kursen.

Anmälan

Anmälan för fysiskt deltagande görs online senast den 1 september 2023

Anmälan för digitalt deltagande görs online senast den 22 september 2023

För att komma till anmälningslänken, klicka här

Anmälan är bindande efter den 1 september för dig som fysiskt deltar och 22 september för dig som deltar digitalt, men kan överlåtas på annan person inom din organisation.

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat.

Välkommen med Din anmälan!

Hotell

 

Boka hotellrum på Scandic Swania genom att gå in på hotellets hemsida www.scandichotels.se/ och ange kod BMOT041023 bokningskodsfältet.

Koden gäller för boende mellan 4-5 oktober 2023. Sista bokningsdagen är senast den 6 september och det är fri om- och avbokning fram till 18:00 lokal tid på ankomstdagen.

Bokningen måste garanteras med kort vid bokningstillfället. Vid sen avbokning eller vid utebliven ankomst har hotellet rätt att debitera 100 % av bokningens pris.

Frukostbuffé ingår.

Man kan också boka hotellrum genom att ringa vår centralbokning 08-517 517 00, välj tonval för individuell bokning och uppge koden BMOT041023.

Digitalt deltagande

 

Vi fortsätter att ha möjligheten att delta digitalt i seminariet, anmälan för digitalt deltagande görs vid anmälan. Digitala deltagare kommer inte att kunna delta i diskussionsgrupper.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Avanmälan

Anmälan är bindande efter den 1 september för fysiskt deltagande samt den 22 september för digital medverkan, men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske skriftligt till konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information

Frågor om seminariets innehåll besvaras av Elisabeth Ledin, epost: elisabeth.ledin@vasteras.se

 

Övrig information:

Föreningen Sveriges Stadsbyggare, kansli, epost: konferens@sverigesstadsbyggare.se