Årskongress Sveriges Stadsbyggare 2021 – Digitalt & Fysiskt

Datum/Tid
Datum - 2021-09-20 - 2021-09-21


Välkommen till

Föreningen Sveriges Stadsbyggares årskongress 2021

20 – 21 september i Malmö och digitalt

Tema:

Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta staden?

  • Städernas klimatomställning
  • Hållbara mobilitetslösningar
  • Attraktiva och klimatsmarta transporter
  • Exploateringsprojekt med hållbarhet i fokus
  • Klimatneutralt byggande
  • Samverkan mellan olika aktörer
  • Hur blir en svensk kommun världsbäst i klimatarbete
  • Inkludera kvinnor, barn och unga i stadsutvecklingsfrågor för en hållbar stad
  • Årets stadsbyggnadsprojekt 2021

Välkommen att anmäla dig!