GATUKONTORSDAGAR 2015

Datum/Tid
Datum - 2015-06-16 - 2015-06-29

Plats
Växjö


Kurser i lokala trafikföreskrifter är efterfrågade. Nästa planerade kurs ägerrum den 22-23 april i Stockholm, nu i Svenska Kommunal-Tekniska Förenin gens regi.