Kommunala Lantmäteridagarna, Stockholm

Datum/Tid
Datum - 2022-11-16 - 2022-11-17


Vi har nu stängt anmälan.

 

 

Välkommen till Kommunala Lantmäteridagarna, 16 – 17 november 2022 i Stockholm

Ur programmet
  • Strandskydd och samhällsbyggnad – senaste nytt
  • 3D-handläggning Brett djupt, högt, lågt och kanske lite magiskt
  • Aktuella rättsfall
  • Nya 43a § anläggningslagen med mera
  • Fastighetsvärdering inom förrättningar
  • Så blir framtidens städer

PROGRAM

   Dag 1 Onsdag 16 november 

09.30
Registrering och kaffe/te med smörgås
10.00
Välkommen och föreningsaktuellt

Lisa Klasson, ordförande Lantmäterikommittén

10.05
Aktuella rättsfall

Ny praxis och aktuella frågor inom området.

Björn Bodin, Tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen

10.50
Fastighetsrättslig trendspaning med fokus på laddinfrastruktur

Vi sjunker ner i en för hösten aktuell fastighetsrättslig frågeställning

Tomas Vesterlin. civ. ing. jur. kand, Vesterlins & Co

11.35
Bensträckare
11.40
Vad är på gång på Lantmäteriet

Vad händer på Lantmäteriet? Vad har hänt sen förra konferensen? Vad är på gång?

Marcus Ygeby, Funktionschef, Lantmäteriet

12.05
LUNCH
13.00
Digitalisera äldre detaljplaner i Halmstad

Digitalisering av detaljplaner med fokus på hög noggrannhet på gränser och rätt översättning av planbestämmelser, i ett flöde av egen personal och konsult, vilket ger en användbar och sluttolkad slutprodukt

Martin Adner, GIS-Ingenjör, Halmstads kommun

13.45
Bensträckare
13.50
Strandskydd och samhällsbyggnad – senaste nytt

Vi uppdaterar oss på delar av det som hänt på området sedan vi sågs på Lantmäteridagarna förra hösten.

Ingela Boije af Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

14.40
KAFFE
15.00
Så blir framtidens städer

Vilka är trenderna som formar framtidens städer och hur vi kommer att leva och arbeta i dom? Hur kan framtidens stad komma att se ut? Vad kan vi göra för att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning?

Alexander Ståhle, Doktor i Stadsbyggnad, VD för arkitektkontoret Spacescape

15.55
AVSLUT av dagen
18.30
BÅTRESA med M/S Gustafsberg VII inklusive middag, samling vid Nybroviken, Strömma

   Dag 2 torsdag 17 november

08.30
Regeringens styrning av myndigheter och arbetet på Regeringskansliet

Vad ingår i regeringens styrning av statliga myndigheter och vad är det för arbete som pågår och kommer påbörjas inom samhällsbyggnadsområdet?

Mikaela Nilsson, Departementssekreterare, Regeringskansliet

09.00
Flytande hus i Oceanhamnen – hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

Examensarbete VT2022
Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri LTH.

Karolina Ljungström, FLM på SLM i Malmö
Fredrik Hakegård, FLM på KLM i Göteborg

 

09.30
KAFFE
10.00
Fastighetsvärdering inom förrättningar

Exempel på värderingssituationer inom lantmäteriförrättningar, Tunnelbana, Skoltomt, Tombildning, AL 40a§.

Staffan Bäckman, Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare, Svefa AB

10.45
Bensträckare
10.50
Aktuella från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare Lantmäteri, SKR

11.10
Aktuellt från KLM-styrgrupp

Patrik Renfors, Vice ordförande för KLM-styrgrupp, lantmäterichef i Trollhättans stad

11.20
Stämpelskatt vid fastighetsbildning – ett regeringsuppdrag

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning. Vi ger en översiktlig presentation av slutsatserna.

Johan Modig, Lantmätare, Lantmäteriet
Thomas Holm, Lantmätare, Lantmäteriet
Gustaf Mark, Jurist, Lantmäteriet

12.00
LUNCH
13.10
Nya 43a § anläggningslagen med mera

Vad innebär den nya möjligheten för samfällighetsföreningar att själva besluta om att ändra andelstal och vilka begränsningar finns det.

Therese Svedberg, Lantmätare, Riksförbundet Enskilda Vägar

14.00
Bensträckare
14.05
KLM:s medverkan i planprocessen

En redogörelse över KLMs medverkan i planprocessen i Gävle, Sandviken och Stockholm.

Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm
Maria Stattin, Förrättningslantmätare, KLM Gävle

14.45
3D-handläggning
Brett, djupt, högt, lågt och kanske lite magiskt

Tankar och tips kring handläggning av tredimensionell fastighetsbildning.

Håkan Nord, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

15.30
 AVSLUT av dagen

Lisa Klasson, ordförande Lantmäterikommittén

15.35
KAFFE på plats / resande fot
Karta

   Allmän information

Tid och plats
Den 16 – 17 november 2022 i Stockholm
City Konferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.
Telefon 08-613 81 00, Länk till anläggning

Konferensen börjar kl. 09.30 med registrering och avslutas dag 2 kl. 15.30

Avgift
Medlemmar 6 400 kr
Icke medlemmar 7 600 kr
Medlemmar under 30  år samt pensionär 3 200 kr
Alla priser är exklusive moms.

Du kan välja att delta 1 dag, då får du 30 %  rabatt på avgiften.

 

Vill Du bli medlem
I medlemsavgiften som är 300 kr, ingår bl a en prenumeration på föreningens tidskrift Stadsbyggnad.
Bli medlem först under fliken ”Bli medlem” och gå sen vidare med din anmälan till konferensen.

 

Anmälan
Anmälan görs online senast den 24 oktober 2022.
För att komma till anmälningslänken.

 

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker via faktura före konferensen.

 

Avanmälan
Anmälan är bindande från och med 24 oktober men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan görs skriftligt till konferens@sverigesstadsbyggare.se

 

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Lisa Klasson, e-post:
lisa.klasson@kalmar.se
Övrig information:
Kansliet Föreningen Sveriges Stadsbyggare, e-post: konferens@sverigesstadsbyggare.se