MEX-dagarna 2023, 7 – 8 november i Skellefteå

Datum/Tid
Datum - 2023-11-07 - 2023-11-08


logo fss

Peter Larsson, Samhällsomvandling och den gröna omställningen i norr.

Läget på fastighetsmarknaden med Ted

Upphandling och Statsstöd med Upphandlingsmyndigheten och eller Kontroll av exploatörer.

Anmäl dig nu!

Klicka här

Välkommen till

MEX-dagarna 2023

Skellefteå 7 – 8 november

fss fot
Måndag 6 november

16.00  GUIDADE TURER

Alternativ 1

Stadsvandring – En stad i omvandling

Följ med på ett spännande stadsvandring tillsammans med en guide som tar dig på en vandring i historien och i framtiden. Vi står inför en stor samhällsomvandling och det kommer att investeras hela 75 miljarder kronor i Skellefteå kommun fram till 2030 och målet är att växa med 16 000 personer. Du får en glimt av det som har hänt och det som händer i Skellefteå om utmaningar och mervärden som detta ger oss som bor i Skellefteå.

Alternativ 2

Sara kulturhus – Skellefteås egenodlade kulturhus

Följ med på en guidad tur i en av världens högsta träbyggnader. Huset är byggt av lokalt odlad skog, producerat och prefabricerat i Västerbotten och knyter an till Skellefteås långa tradition inom träbyggande. Huset drivs av 100% förnybar energi och kan både lagra energi i sina batterier och i sin stomme samt dela med sig av sin energi till sina grannar. Den mångfacetterade energilösningen styrs av ett autonomt AI-baserat styrsystem som optimerar värme- och kylsystemen och gör huset klimatpositivt. Visionen för Sara kulturhus är ”ett hus som vågar” och ska beskrivas på samma sätt som Sara Lidman själv beskrevs; gnistrande och förargelseväckande.

Alternativ 3

Northvolt / Hedensbyn

Följ med på en guidad busstur till Bergsbyns industriområde. Där växer Europas största batterifabrik fram tillsammans med flera andra etableringar. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2026. Idag har Northvolt ett över 2000 anställda på plats och år 2026 räknar man med över 4 000 anställda.

18.00        Kvällsmingel SARA, Föranmälan, enklare middag

Tisdag 7 november – Dag 1

08.00 – 09.00 GUIDADE TURER

Alternativ 1

Stadsvandring – En stad i omvandling

Följ med på ett spännande stadsvandring tillsammans med en guide som tar dig på en vandring i historien och i framtiden. Vi står inför en stor samhällsomvandling och det kommer att investeras hela 75 miljarder kronor i Skellefteå kommun fram till 2030 och målet är att växa med 16 000 personer. Du får en glimt av det som har hänt och det som händer i Skellefteå om utmaningar och mervärden som detta ger oss som bor i Skellefteå.

Alternativ 2

Sara kulturhus – Skellefteås egenodlade kulturhus

Följ med på en guidad tur i en av världens högsta träbyggnader. Huset är byggt av lokalt odlad skog, producerat och prefabricerat i Västerbotten och knyter an till Skellefteås långa tradition inom träbyggande. Huset drivs av 100% förnybar energi och kan både lagra energi i sina batterier och i sin stomme samt dela med sig av sin energi till sina grannar. Den mångfacetterade energilösningen styrs av ett autonomt AI-baserat styrsystem som optimerar värme- och kylsystemen och gör huset klimatpositivt. Visionen för Sara kulturhus är ”ett hus som vågar” och ska beskrivas på samma sätt som Sara Lidman själv beskrevs; gnistrande och förargelseväckande.

Alternativ 3

Northvolt / Hedensbyn

Följ med på en guidad busstur till Bergsbyns industriområde. Där växer Europas största batterifabrik fram tillsammans med flera andra etableringar. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2026. Idag har Northvolt ett över 2000 anställda på plats och år 2026 räknar man med över 4 000 anställda.

09.00

Registrering / Fika

09.30

Välkommen till MEX-dagarna

Ulf Chrichton, Ordförande MEX-dagarna
Karin Klingenstierna, Moderator

09.40

Välkommen till Skellefteå

Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör, Skellefteå kommun

SKELLEFTEÅ

09.50

Grön omställning och snabb samhällsomvandling

En helt ny utmaning för samhällsbyggandet.

Peter Larsson, Regeringens samordnare, Regeringskansliet

10.35

Samhällsomvandlingen i Skellefteå

Världen måste ställa om till ökad hållbarhet. Skellefteå driver satsningar på elektrifiering och träbyggande och har en mycket stark tillväxt från etablering av ny industri för produktion av fordonsbatterier. Utmaningen blir att samtidigt klara de ekonomiska och sociala aspekterna av snabb utveckling och samhällsomvandling.

Lars Hedqvist, Planeringschef, Skellefteå kommun

11.15

Skellefteås hållbarhetsarbete och utbyggnad av verksamhetsområden

Att växa och utvecklas hållbart. Det är i norr som det finns ett överflöd av jobb som kan minska arbetslösheten i landet och bidra till industrins gröna omställning. Men det finns utmaningar både när det gäller jobben och miljön. Stora behov av material och resurser. Investeringsvolymer som drar till sig oseriösa aktörer. Ett förändrat samhälle med olika sociala utmaningar. Skellefteå är fast beslutna att växa och utvecklas hållbart och tar sig an utmaningen med förändrade arbetssätt och genom samverkan med sin omgivning.

Karin Degerfeldt, Hållbarhetsstrateg

11.45

Skellefteås resa mot EXPO 2026

Skellefteå står inför en enorm förändringsresa där invånare, företag, föreningar och civilsamhälle behöver vara med i utvecklingen. Helena Renström berättar om arbetet med Expo 2026 som tar avstamp i en snabb, men samtidigt hållbar samhällsomvandling.

Helena Renström, Marknadschef och Expoansvarig, Skellefteå kommun

11.50

LUNCH

MARKFÖRVALTNING

13.15

Försvarsmakten har fått ökat behov av lokaler mark

Vilka utmaningar finns och hur hanterar Fortifikationsverket behovet av nya garnisoner och infrastruktur kopplat till markåtkomst.

Karl-Martin Svärd, Enhetschef, Fortifikationsverket
Krister Silemo, Senior rådgivare, Fortifikationsverket

14.00

Rennäringsutredningar med helhetsperspektiv

Det är inte bara markanvändningen utan även andra faktorer som påverkar möjligheterna att bedriva renskötsel. Däribland klimatförändringar och rovdjurstryck, men även sociala perspektiv och ekonomi.  Det är viktigt att förstå den helhetssyn som präglar samernas värderingar.

Helen Larsson, Miljökonsult rennäringsutredare, Jakobi

14.45

Invasiva främmande arter – en utmaning vid exploatering

Invasiva främmande arter är ett mycket stort hot mot den biologiska mångfalden och kan också påverka jord- och skogsbruk, infrastruktur mm mycket negativt. Hur bör kommuner hantera dessa arter för att förebygga skador och stora kostnader i framtiden.

Lena Bondestad, Biolog/Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Norrbotten
Linda Backlund, Biolog/Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten

15.15

FIKA

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

15.45

Jaget OCH Laget

Få inspiration och energi att utveckla förmågan att leda dig själv, att må bra, trivas, utvecklas och prestera. Att lära av såväl framgång som motgång. Hur underlättar jag för mig själv och andra att vara bra och lyckas?

Hanna Marklund, Utvecklingspedagog Sunnanå Utveckling och expertkommentator SVT

KVÄLLSAKTIVITET MED MIDDAG

18.30

MINGEL

Sara Kulturhus

19.00

MIDDAG

Sara Kulturhus

Onsdag 8 november – dag 2

PLAN OCH GENOMFÖRANDE

08.00

Upphandling och statsstöd som hjälp för sund samhällsbyggnad – nytt från Upphandlingsmyndigheten

Hur undviker kommuner statsstödsproblem vid markanvisningar och hur kan upphandling bidra till hållbarhet i byggprocessen?

Magnus Lindbäck, Senior jurist, Upphandlingsmyndigheten
Ola Stjärnborg, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

08.45

Kan vi kalkylera kostnaden för tillväxt?

Nyköpings kommun har i översiktsplanen en överkapacitet, nästan dubbelt så många bostäder som prognosen för tillväxt. Kommunen har tagit fram en modell för att skatta konsekvenser och kostnader för tillväxten. Hur och var är det ekonomisk hållbart att växa?

 

Karin Wesström, Samordnare Exploatering, Nyköpings kommun

09.15

Initiativet Bygg i Tid 

Vad innebär Initiativet Bygg i Tid? Vad menar man behöver göras och av vem?

Nancy Mattsson, Styrelseordförande BIT / Projektutvecklingschef, JM

09.45

FIKA

VÄRDERING OCH MARKNAD

10.15

Värdering och läget på fastighetsmarknaden

Hur värderar man samtidigt som läget på fastighetsmarknaden är under snabb förändring.

Camilla Backman, Forum Fastighetsekonomi
Magnus Hofström, Forum Fastighetsekonomi

10.45

Läget på fastighetsmarknaden

Förutsättningarna på fastighetsmarknaden i form av villkor för nyproduktion på både små och stora marknader

Ted Lindqvist, VD, Evidens

11.30

LUNCH

NYHETER

12.45

Kontroll av exploatörer

Vilka risker finns kopplade till en kommuns försäljning av fastigheter, vid tecknandet av mark- och exploateringsavtal eller andra liknande avtal och hur kan man förebygga dem? Vilka kontroller behövs för att säkerställa att avtalen går till seriösa företag.

Anna Lundström, Brottförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten i Umeå

13.30

Aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Aktuella fastighetsmål avseende mark- och exploateringsfrågor.

Ingela Boije af Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och Miljööverdomstolen

14.00

Nytt från SKR

Aktuella frågor och utredningar från SKR.

Olof Moberg, Förbundsjurist, SKR

14.30

AVSLUTNING & FIKA

Allmän information

Tid och plats
Den 7 -8 november 2023
SARA Kulturhus, Torggatan 7, Skellefteå
Länk till anläggning
Konferensen börjar 08.00 med guidade turer i Skellefteå.
Programmet börjar med kaffe och registrering kl. 09.00 och avslutas dag 2 kl. 14.30.

Kommer ni på måndagen den 6 november så är ni välkomna att boka en guidad tur kl. 16.00 i Skellefteå samt mingel kl 19.00.

Avgift
Medlemmar 6 600 kronor
Icke medlemmar 7 900 kronor
Medlemmar under 30 år samt pensionärer 3 300 kronor

Alla priser är exklusive moms.

Du kan även välja att delta 1 dag, då får du 30 % rabatt
på avgiften.

Vill Du bli medlem?

I medlemsavgiften, som är 300 kronor, ingår en prenumerations på föreningens tidskrift Stadsbyggnad.

Bli medlem på www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 6 oktober 2023.
För att komma till anmälningslänken, klicka här
Anmälan är bindande efter den 6 oktober 2023 men
kan överlåtas på annan person.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 6 oktober 2023, men
kan överlåtas på annan person inom organisationen.
Avanmälan måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Välkommen med Din anmälan!

Hotell
Vi har reserverat ett antal hotell i Skellefteå. Bokning och betalning görs direkt till hotellet, först till kvarn princip gäller.

The Wood Hotel
Torggatan 3, tfn. 0910 – 48 88 00
Länk till hemsida
Bokning görs via länk: MEX-dagarna2023 – The Wood Hotel by Elite, Skellefteå

Quality Hotel Skellefteå Stadshotell
Stationsgatan 8, tfn. 0910 – 71 10 65
Länk till hemsida
Bokning av logi via mail, co.skelleftea@strawberry.se, alt tfn. 0910 – 71 10 60
Ange bokningskod: MEX-dagarna 2023
Notering: Rummen släpps 9 oktober 2023.

Scandic Skellefteå
Kanalgatan 75, tfn. 0910 – 75 24 00
Länk till hemsida
Bokning av två dagar (6 – 8 november) görs via mail till: mice.skelleftea@scandichotels.com
Uppge bokningskod: MEX2023
Vill man boka en natt så hänvisas till hemsidan, www.scandichotels.com
Övrigt information: Rummen är tillgängliga t om 25 september. Ändring och avbokning senast 25 september.
Vill man ha vistelsen fakturerad måste man skick med fullständiga fakturauppgifter med organisationsnummer samt referens vid bokningsförfrågan. Vill man betala med kort på plats så uppger kreditkortsuppgifter med hotellet vid bokningsförfrågan.

Best Western Malmia Hotel
Troget 2, tfn. 0910 – 73 25 00
Länk till hemsida
Bokning sker via: reception@malmia.se alt tfn. 0910 – 73 25 00
Ange bokningskod: MEX-dagarna

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Patrik Larsen, e-post: patrik.larsen@skelleftea.se
Övrig information:
Kansli Föreningen Sveriges Stadsbyggare,
e-post konferens@sverigesstadsbyggare.se