Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Datum/Tid
Datum - 2019-03-19 - 2019-03-20
00:00

Plats
Kistamässan, Stockholm


Använder du digitaliseringens kraft idag?

På Kistamässan i Stockholm bjuder vi in till ett samarrangemang för dialog kring hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd.

BIM AllianceFöreningen Sveriges StadsbyggareGeoforum SverigeKartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna skapar nu tillsammans en stimulerande mötesplats med en konferens och utställning för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande.