Trafikfrågor i stadsbyggandet, 21-22 mars 2023 i Örebro

Datum/Tid
Datum - 2023-03-21 - 2023-03-22


logo fss

Trafiksäkerhet och beteende

Utformning och gestaltning

Trafiklagstiftning i stadsbyggandet

Omvärldsspaning och nätverkande

Anmäl dig nu!

Klicka här

Program för

Trafikfrågor i stadsbyggandet

21 – 22 mars 2023 i Örebro

fss fot

 

Platser kvar – anmälan är öppen

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet. Hur kan samhällsplanering, gestaltning och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad?

 

Det ”nya täta stadsbyggandet” har många fördelar men det väcker också många frågor om hur vi ska hantera god framkomlighet och god tillgänglighet för olika transportslag samt ställer krav på en genomtänkt trafikreglering. Föreläsningarna kommer att vara tillämpningsbara på såväl stora som små städer, det är den lokala kontexten som sätter ramarna.

 

Konferensen har ambitionen att försöka vara så bred så att den täcker in flera aspekter som berör såväl trafikplanerare, trafikingenjörer, projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel från våra föreläsare så ger det alla en möjlighet att reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i sina egna projekt på hemma plan. Under konferensen tar vi bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel på olika lösningar och aktuella frågor inom stadsplanering och regleringsområdet. Vi kommer också göra studiebesök ute i trafikmiljön.

 

Förra årets konferens blev mycket uppskattad med väldigt högt betyg från deltagarna. Ta chansen i år också att nätverka, träffa de som arbetar med samma frågor som du själv, lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!

 

Välkommen till Örebro!

 

Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté

 

Tid: 21-22 mars Plats: Scandic Grand

Dag 1 Tisdag 21 mars

9.30

KAFFE OCH MACKA
– registrering och nätverkande

10.15

Välkommen till konferensen

Moderatorn och tillika ordföranden för föreningens trafikkommitté öppnar konferensen

Petter Skarin, trafikplanerare, Eskilstuna kommun

10.20

Välkomna till Örebro

Patrik Kindström, Stadsplaneringschef, hälsar välkommen till Örebro och berättar om kommunens arbete med stadsutveckling, trafik och Örebromodellen?

Patrik Kindström, Stadsplaneringschef, Örebro kommun

10.35

Elsparkcyklar – hur ser det ut nu och vad är framtiden?

Gävle berättar bland annat om deras syn på elsparkcyklar samt om deras upphandling kring att välja en aktör för staden.

Amer Aslam, Cykeltrafikplanerare, Planering och analys, Gävle kommun

 

11.15

Hur planerar vi för kapacitetsstark kollektivtrafik och vilka konsekvenser för det med sig?

Kollektivtrafik är en viktig ryggrad för stadens persontransporter – hur ser företrädare för Uppsala, Malmö och Örebro på kollektivtrafikens och dess förutsättningar. 

Ingrid Lembke von Schéele, trafikplanerare, Enhetschef, Enheten för trafik och samhälle, Uppsala kommun
Therese Svensson, Trafikplanerare kollektivtrafik, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
Ingela Berndt, trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun

12.00

LUNCH

13.00

Örebros väg fram till BRT-beslut och mot framtida trafikmål

Örebro kommun berättar hur de arbetar med trafik- och stadsplanering. BRT är ett av kommunens största och viktigaste projekt som samtidigt är den kanske största trafikala strukturförändringen i staden sedan mitten på 1900-talet. Örebro kommun berättar om nycklarna till att beslut om BRT i Örebro togs, en del om svårigheterna på vägen samt om detta projekt som del av uppfyllandet av kommunens trafikmål. I presentationen får ni också höra mer om arbetet med at ta fram en ny trafikstrategi och vilka frågor förvaltningen ser kommer bli extra viktiga i det arbetet.

Hanna Malm, trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun
Per Elvingson, samhällsplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun
Oscar Lewin, trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning

13.30

Trafik och stadsplanering i Örebro kommun

Stadsmiljö- och trafikenheten kommer att guida runt i Örebro där ni bland annat kommer att få tittat på en färdig delsträcka av Örebros pågående BRT-projekt.

Oscar Lewin, trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun
Ingela Berndt, trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro
kommun

15.30

Fika i slutet av studiebesöken

16.00

Nytt från SKR

SKR berättar om sina pågående projekt och annan kunskap som är aktuell inom trafikområdet.

Prem Huq, Expert – Trafikplanering och reglering, SKR, Avd. Tillväxt och samhällsbyggnad

16.30

Diskussion och frågestund kring första dagens föreläsningar

Moderator

17.00

Slut på dag 1

18.30

MIDDAG

Dag 2 Onsdag 22 mars

08.30

Vilken kunskap har vi om dagens transportsystem och hur leder det till måluppfyllnad?

Hur visar vi upp rätt bild av framtiden och hur sprider vi kunskap kring hur olika scenarier kommer att påverka staden? Eskilstuna, Stockholm och Malmö resonerar i frågan.

Pierre Savard, Strategiskt trafikplanerare, Trafikkontoret?, Stockholms stad
Sofie Malm, Trafikplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Andreas Nordin, trafikplanerare, Malmö stad

09.20

Fara å färde – färdolycksfall till och från arbetet

Afa försäkring presenterar sin rapport och statistik om färdolycksfall till och från arbetet.

Emil Askestad, Analytiker och statistiker, Afa Försäkring

09.50

FIKA

10.30

Vi lyfter trafiksäkerheten i stadsbyggandet

Hur kan vi arbeta för en trafiksäkerhet som är en del i ett hållbart stadsbyggande och en förutsättning för hållbart resande? Föredrag baserat på resultat från ett forskningsprojekt – med exempel på konkret stöd för kommuner genom exempelvis SKRs Trafiksäkerhetslyftet.

Hanna Wennberg, utredningsledare trafiksäkerhet väg, Trafikverket (tidigare konsult/forskare Trivector)
Olivia Dahlholm, trafikkonsult, Trivector

11.00

Trafikstrategiskt arbete idag?

En ny handbok för trafikstrategiskt  arbete är nu utgiven. Den är framtagen i samverkan mellan Boverket, Sveriges Kommuner och Regioner och Trafikverket. Handboken innehåller några nya grepp för att förhålla sig till hållbar utveckling och utgör också ett verktyg för att arbeta trafikstrategiskt på regional nivå.

Mathias Wärnhjelm, uppdragsledare Nationell Samhällsplanering på Trafikverket

12.00

LUNCH

13.00

Enkätredovisning – hur vill invånarna se att transportslagen prioriteras i deras stad?

EU-projektet Rena resan genomförde en enkätstudie där invånarna får välja mellan olika framtidsscenarier avseende transportsystemet i Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro. Vad blev resultatet?

Sandra Lithman, mobilitetssamordnare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Per Elvingson, Samhällsplanerare trafik, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun

13.30

Diskussion och frågestund kring dagens föreläsningar

Moderator

14.00

Slutsatser från forskningsprojektet Smarta gator

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Alexander Ståhle, VD & Tekn Dr Stadsbyggnad, Spacescape

14.30

Panelsamtal och fördjupning kring Smarta gator och värdeverktyget

Medlemmar ur föreningens trafikkommitté diskuterar tillsammans med Alexander kring smarta gator och hur vi kan närma oss en annan gestaltning av våra stadsgator.

Alexander Ståhle, VD & Tekn Dr Stadsbyggnad, Spacescape
Henrik Söderström, trafikplanerare, Trafikkontoret, Stockholms stad
Marie Grew, Enhetschef Planering och analys, Gävle kommun

15.00

Reflektioner och summering – Vad tar vi med oss hem?

Moderator

15.15

AVSLUT med fika

Allmän information

Tid och plats
Den 21-22 mars 2023 i Örebro.
Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23, Örebro.
Tfn. 019-767 43 00
Hitta hit

Konferensen börjar kl. 09.30 med registrering och avslutas dag 2 kl. 15.00

Avgift
Medlemmar 6 600 kronor
Icke medlemmar 7 900 kronor
Medlemmar under 30 år 3 300 kronor
Medlemmar pensionär 3 300 kronor
Arbetar inom Örebro kommun 3 300 kronor

Du kan även välja att delta 1 dag, då får du 30 % rabatt på avgiften.

Vill Du bli medlem?
I medlemsavgiften som är 300 kronor ingår en prenumeration på föreningens tidskrift Stadsbyggnad.
Bli medlem på under fliken bli medlem först och gå sen vidare med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 17 februari 2023.
Finns platser kvar så är anmälan öppen
För att komma till anmälningslänken, klicka här
Anmälan är bindande efter den 17 februari 2023 men
kan överlåtas på annan person.

Välkommen med Din anmälan!

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Scandic Örebro Grand, Fabriksgatan 21-23, Örebro.
Bokning och betalning sker till hotellet.
Logi bokas via: www.scandichotels.se
Ange bokningskod: BTRA210323

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 17 februari 2023, men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Petter Skarin, e-post. petter.skarin@eskilstuna.se
Övrig information: Kansli Föreningen Sveriges Stadsbyggare,
e-post. konferens@sverigesstadsbyggare.se