Trafikfrågor i stadsbyggandet 24 mars – Digitalt

Datum/Tid
Datum - 2021-03-24


 

 

Planering och utformning för attraktiva tätorter och städer

 

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbygg- andet. Hur kan samhällsplanering, gestaltning och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad?
Det ”nya täta stadsbyggandet” har många fördelar men det väcker också många frågor om hur vi ska hantera god framkomlighet och god tillgänglighet för olika transportslag samt ställer krav på en genomtänkt trafikreglering.
Konferensen har ambitionen att försöka vara så bred så att den täcker in flera aspekter som berör såväl trafikplanerare, trafikingenjörer, projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel från våra föreläsare så ger det alla en möjlighet att reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i sina egna projekt på hemmaplan. Under konferensen tar vi bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel på olika lösningar och aktuella frågor inom stadsplanering och regleringsområdet.
Tyvärr blev förra årets konferens inställd men de tidigare konferenserna har blivit mycket uppskattade med väldigt högt betyg från deltagarna. Ta chansen i år att lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!

 

Välkommen till konferensen

Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté