Kommittéer

Som du kan se finns det ett antal kommittéer inom föreningen. Kommittéerna är själva naven i föreningen där mycket av föreningens arbete planeras och genomförs. Kommittéerna ansvarar för föreningens populära utbildningar och dom arrangerar studieresor och agerar sakkunniga inom sina respektive områden.

 

Om du vill engagera dig i någon kommitté så kontakta någon av dess medlemmar och anmäl ditt intresse. Kontaktuppgifter finner du under respektive kommitté.