Chefskommittén

Chefskommitténs ledamöter

Syfte

Chefskommitténs uppgift är att skapa träffpunkter och utbildningar för chefer inom stadsbyggnadsområdet. Kommunala chefer står ständigt inför utmanande uppgifter. En rad faktorer kräver nya arbetsformer, ökad samverkan lokalt, regionalt och internationellt samt efterfrågan på nya hållbara, klimatsmarta lösningar/verktyg för olika verksamhetsområden. Att chefer och ledare inom stadsbyggnadsområdet får del av det senaste och bästa är förstås väsentligt.

Verksamhetsområde

Chefskommittén har styrelsens uppdrag att genomföra s k ”Chefsdagar”, en utbildning inom kompetensområdet chefs- och ledarskap med stadsbyggnadsinriktning. Att utreda intresset för studieresor av hög kvalitet ingår också i kommitténs ansvarsområde. Sveriges Stadsbyggares chefsverksamhet har en angelägen uppgift i många delar att utveckla.

 

Kommittén uppmanar föreningsmedlemmar, som har förslag eller frågeställningar inom kommitténs verksamhetsområde att ta kontakt med någon av kommitténs medlemmar.