Gatukommitténs ledamöter

Hans Andersson (ordf.)
Förvaltningschef

Samhällsbyggnad
Skellefteå k:n
931 85 SKELLEFTEÅ

Tel (arb.) 0910-73 78 11
Tel (fax) 0910-70 13 45
Tel (bost.) 0910-376 04
Tel (mob.) 070-659 40 15

Epost (arb.) hans.andersson@skelleftea.se

 

Marie Holmqvist (utbildn.ansvarig och sekr.)
Avdelningschef

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsmiljöavdelningen
251 89 HELSINGBORG

Tel (arb.) 042-10 59 72
Tel (bost.) 042-14 52 75
Tel (mob.) 073-231 11 18

Epost (arb.) marie.holmqvist@helsingborg.se

 

Ted Ell
Elsamordnare

Stadsledningskontoret

Avdelningen för stadsutveckling och lokalförsörjning
Stadshuset, Stockholms Stad
105 35 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-508 293 45
Tel (bost.) 070-467 68 28
Tel (mob.) 076-122 65 19

Epost (arb.) ted.ell@stockholm.se

 

Karin Lundskog

Enhetschef

Trafikkontoret
Göteborgs Stad
Box 2403
403 16 Göteborg

Tel (arb.) 031-368 25 90
Tel (bost.) 031-26 33 35
Tel (mob.) 0703-35 01 94

Epost (arb.) karin.lundskog@tk.goteborg.se

 

Selda Taner
Strateg Infrastruktur och transporter

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-452 78 96
Tel (mob.) 072-580 79 54

Epost (arb.) selda.taner@skr.se

 

Elin Sandberg (adjungerad)
Samhällsplanerare

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna

Tel (arb.) 010-123 58 69
Tel (mob.) 072-231 27 82

Epost (arb.) elin.sandberg@trafikverket.se

 

Ulrika Asztély-Nilsson

Avdelningschef Stadsmiljö

Mölndals stad

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Skedebrogatan 1

431 82 Mölndal

Tel (arb.) 031-315 10 00 växel

Tel (mob.) 0704-67 75 50

Epost (arb.) ulrika.asztely-nilsson@molndal.se

 

Joshua Bender

Gatu- och parkchef

Köpings kommun

Tfn: 0221-250 00

joshua.bender@koping.se

 

Åse Friberg

Verksamhetschef Park och Gata

Tekniska förvaltningen

Örebro kommun

Tfn: 019-21 10 00

ase.friberg@orebro.se