Kommittén för hållbar samhällsbyggnad

Syfte

Kommittén för hållbar samhällsbyggnad är ett forum för planerare och kommunstrateger som vill arbeta med det hållbara samhällsbygget ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att vi vill skapa hängrännor mellan hållbarhetens tre delar – den ekologiska, ekonomiska och sociala – men också mellan teori och praktik i det hållbara samhällsbygget.

Verksamhetsområde

Kommittén är ett unikt nationellt nätverk där syftet är att dela erfarenheter och få en bred omvärldsbevakning genom träffar och studieresor. Tanken är också att sprida idéer och exempel till andra, exempelvis genom den årliga konferensen Stadsbyggnadsdagarna och via artiklar i tidskriften Stadsbyggnad. I förlängningen hoppas vi kunna bidra till att frågorna kring hållbart samhällsbyggande fortsätter att öka i betydelse och att fler kommuner, både stora och små, kan hitta verktyg för att gå från ord till handling.