Kommittén för hållbar samhällsbyggnads ledamöter

Malin Rizell (ordförande)
Avdelningschef

Stadsbyggnadsförvaltningen
Översiktsplaneavdelningen
Helsingborgs kommun

Tel (arb.) 042-10 50 00

Epost (arb.) malin.rizell@helsingborg.se

 

Patrik Wirsenius
Trafik och infraplanering

Mälardalen

Tel (arb.) 072-176 78 27

Epost (arb.) patrik.wirsenius@sweco.se

Carl-Henrik Barnekow

Planeringsarkitekt

Norconsult AB

Tel 010-141 81 14

Epost (arb.) carl-henrik.barnekow@norconsult.com

Magdalena Lindfeldt

Planeringsarkitekt

Eskilstuna kommun

Tel 070-1672276

Epost (arb) magdalena.lindfeldt@eskilstuna.se

Andreas Severinsson (sekreterare)
Stadsutvecklingschef, bitr avdelningschef

Kretslopp och vatten

Göteborgs kommun
Tel (arb.) 031-368 27 02

Epost (arb.) andreas.severinsson@kov.goteborg.se

Viveka Sohlén
Planeringsstrateg

Kommunledningen, Gävle kommun

Tel (arb.) 026-17 82 97

Epost (arb.) viveka.sohlen@gavle.se

Agneta Sundberg
Senior konsult

Tel 070-635 50 92

Epost (arb.) agneta.sundberg@comhem.se

Maria Nordgren
samhällsutvecklingschef

stab kvalitet & samhällsutvecklnig, Luleå kommun

Tel: 0920-454158, 070-56 94 158

Epost maria.nordgren@lulea.se