Internationella

Internationella kommitténs ledamöter

Syfte

Internationella kommittén har en angelägen och framåtsträvande uppgift i och med den pågående globaliseringen. Internationella kontakter ökar förståelsen för andra länders förutsättningar och på vilket sätt vi kan bidra med att våra arbetsmetoder och vår utvecklingsnivå når ut i omvärlden. Ett brett kontaktnät bland föreningar ute i världen som sysslar med kommunaltekniska frågor och stadsbyggande ger oss värdefull kunskap och erfarenheter till nytta för framtida utmaningar och möjligheter inom verksamhetsområdet.

 

Verksamhetsområde

Kommittén arbetar tillsammans med föreningens internationella samordnare för att skapa, utveckla och förvalta föreningens internationella nätverk, genom att utbyta information om våra kommunala uppdrag. Kommitténs medlemmar har ett stort intresse för globala frågor och utveckling av stadsbyggande och kommunalteknik. Medlemmar i kommittén ska vara yrkesverksamma i kommunala uppdrag, i såväl mindre som större kommuner, spridda över hela Sverige.

  • Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte
  • Nätverkande med nordiska och internationella föreningar inom FSvS sfär
  • Deltagande i internationella möten med föreningens mandat
  • Sprida kunskap om globala frågor genom artiklar och artikeluppslag till tidskriften Stadsbyggnad
  • Kommittéarbete, möten främst per telefon, varje månad
  • Internationella samordnaren är ledamot i kommittén
  • Senior advisors kan adjungeras till kommittén
  • Samverkan med övriga kommittéer

 

Kommittén uppmanar föreningsmedlemmar, som har förslag eller frågeställningar kring kommitténs verksamhetsområde att ta kontakt med någon av kommitténs medlemmar.

 

Internationella förbund

Föreningar och förbund inom kommunal samhällsbyggnad och kommunalteknik finns i många av världens länder. En del av dem har Sveriges Stadsbyggare kontakter med via de två internationella förbund där föreningen är medlem. NKS är den nordiska samarbetskommittén, där utöver Sveriges Stadsbyggare föreningarna i ytterligare 5 länder, Norge, Danmark, Island, Finland och Estland, är medlemmar. IFME är det internationella kommunaltekniska förbundet med organisationerna i ett drygt 20-tal länder i världen som medlemmar, f n i alla världsdelar utom Sydamerika.

Mer information om IFME finner du på hemsidan: www.ifmeworld.org.

 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare (FSvS) har även ett föreningsnamn på engelska:

Swedish Public Works Association, vilket förkortas SPWA.