Internationellt arbete

Föreningen Sveriges Stadsbyggares (FSvS) engelska namn är: Swedish Public Works Association, vilket förkortas SPWA.

 

Internationella kommitténs ledamöter

Riktlinjer vid arrangemang av konferenser

 

Syfte

Internationellt samarbete ökar förståelsen för våra egna förutsättningar och villkor. Vi kan ta del av andras kunskaper och erfarenheter, och bidra med våra, till nytta för våra medlemmar.

 

Verksamhetsområde

Kommittén arbetar tillsammans med föreningens internationella samordnare för att skapa, utveckla och delta i internationella nätverk för att därigenom bidra med kunskaper och erfarenheter till våra medlemmar.

 

Kommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter är;

Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte

Nätverkande med nordiska och internationella föreningar

Deltagande i internationella möten på föreningens mandat

Sprida kunskap om globala frågor genom artiklar och artikeluppslag till tidskriften Stadsbyggnad

Utbildningsinsatser tex webinarier, bidrag till andra kommittéers arrangemang mm

Kommittéarbete, främst genom;
– regelbundna möten,
– att internationella samordnaren är adjungerad ledamot i kommittén,
– att sk senior advisors kan adjungeras till kommittén,
– Samverkan med övriga kommittéer

 

Kommittén uppmanar föreningsmedlemmar, som har förslag eller frågeställningar kring kommitténs verksamhetsområde att ta kontakt med någon av kommitténs medlemmar.

 

Internationella föreningar och förbund

Föreningen Sveriges Stadsbyggare är bl a medlem i NKS som är den nordiska samarbetskommittén där, utöver Sveriges Stadsbyggare, föreningarna i ytterligare fem länder, Norge, Danmark, Island, Finland och Estland, är medlemmar. Vi är också medlem i IFME som är det internationella kommunaltekniska förbundet med organisationerna i drygt 20-tal länder i världen som medlemmar, f n i alla världsdelar utom Sydamerika.

Mer information om IFME finner du på hemsidan: www.ifmeworld.org. Vi har regelbundet kontakter och utbyte med American Public Works Association (APWA), vår amerikanska motsvarighet genom bl a värdskap för stipendiater, artiklar till respektive tidskrift, deltagande i deras kommittéer mm.