Kommittén för hållbar stadsbyggnad

Kommittén för hållbar stadsbyggnads ledamöter

Syfte

Kommittén för hållbar stadsbyggnad är ett forum för planerare och kommunstrateger som vill arbeta med utveckling inom samhällsplanering ur ett helhetsperspektiv. Med utgångspunkt i den fysiska planeringen bidrar vi till att skapa hängrännor mellan hållbarhetens tre delar – den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen.

 

Verksamhetsområde

Kommittén är ett unikt nationellt nätverk. Vi omvärldsbevakar och delar erfarenheter genom fysiska träffar, digitala möten och studieresor. Vi sprider idéer, goda exempel och påverkar det ramverk som styr vårt kommunala uppdrag.

Exempel på aktiviteter:

  • Möten och studiebesök hos kommitténs medlemmars kommuner
  • Nätverk med andra föreningar och konsulter inom samhällsplaneringsområdet
  • Samverkan med föreningen Svenska Stadskärnor
  • Utbildning och konferenser, t.ex. Stadsbyggnadsdagarna, Medborgardialog
  • Samverkan med övriga kommittéer
  • Artiklar och artikeluppslag till tidskriften Stadsbyggnad
  • Referensgrupp i nationella samhällsplaneringsfrågor
  • Omvärldsbevakning